Біогеохімічні особливості важких металів агроекосистем Лісостепу України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2022.273256

Ключові слова:

кореляційний аналіз, цинк, купрум, загальний вміст гумусу, рН, родючість ґрунтів, добрива, пшениця озима, урожайність зернових культур

Анотація

На думку В.І. Вернадського, життя на Землі існувало вічно. Значну увагу академік приділив вивченню ґрунтів. Останні здатні акумулювати та перерозподіляти хімічні елементи, що надходять у біосферу, між елементами ландшафту. Важкі метали (ВМ) та інші пріоритетні токсиканти з різних джерел зрештою потрапляють у верхні горизонти ґрунтів, де їх наступна трансформація визначається властивостями ґрунту. Час перебування важких металів у ґрунті значно триваліший, ніж в інших компонентах ландшафту; також вони повільно видаляються за вилуговування, поглинання рослинами та в результаті екзогенних процесів. Завдяки унікальній ролі, що виконується хімічними елементами у біосфері, їх уміст у ґрунті є одним із істотних та рівноцінних екологічних чинників, що визначають розвиток живих організмів у екосистемах. У зв’язку з доволі інтенсивним розвитком сільського господарства в Лісостепу особливу увагу було звернено на розподіл Zn2+ та Cu2+ у ґрунтовому покриві цієї зони. Зважаючи на те, що важкі метали виступають одним із головних джерел забруднення навколишнього середовища, зокрема на території України, комплексне вивчення їх ореолів міграції у ґрунті є необхідним для розробки ефективних природоохоронних заходів. Добрива — найефективніший засіб підвищення родючості ґрунтів, урожайності й поліпшення якості продукції рослинництва. Однак, істотним недоліком багатьох мінеральних добрив є наявність токсичних важких металів. Так, деякі з цих елементів у невеличких кількостях можуть надавати позитивну дію на ріст і розвиток рослин. Досліджено вплив систематичного внесення добрив на показники родючості чорнозему типового та сірого опідзоленого, а також їх вплив на вміст рухомих сполук елементів у ґрунтах. Згідно з даними, за систематичного внесення підвищених доз добрив елементи можуть нагромаджуватися в ґрунті в значних кількостях, що негативно впливає на властивості та родючість ґрунту, на урожай і його якість.

Посилання

Sobotovych, E.V. & Dolin, V.V. (Eds.) (2012). Vybrani naukovi pratsi akad. V.I. Vernadskoho [Selected scientific works of аcad. V.I. Vernadskyi]. (T. 7, kn. 1). Kyiv [in Ukrainian].

Hryshko, V.M. (2012). Vazhki metaly: nadkhodzhennia v grunty, translokatsiia u roslynakh ta ekolohichna bezpeka [Heavy metals: entry into soils, translocation in plants and environmental safety]. Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Egorova, T.M. (2017). Bioheokhimichni priorytety ahroekolohichnykh doslidzhen [Biogeochemical priorities of agroecological research]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 28–35. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2017.174214 [in Ukrainian].

Dobrovolsky, V.V. (1998). Osnovy biogeokhimii [Fundamentals of biogeochemistry]. Moscow [in Russian].

Makarenko, N.A. (2002). Ahroekolohichna otsinka mineralnykh dobryv za vplyvom na gruntovu systemu [Agro-ecological evaluation of mineral fertilizers according to the impact on the soil system]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Topchii, N.M. (2010). Vplyv vazhkykh metaliv na fotosyntez [Influence of heavy metals on photosynthesis]. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy — Physiology and biochemistry of cultivated plants, 42 (2), 95–106 [in Ukrainian].

Kopilevich, V.A. & Voitenko, L.V. (2009). Metodychni rekomendatsii shchodo oderzhannia ta vykorystannia novykh kompleksnykh spoluk, shcho mistiat amiachnyi azot, fosfaty ta mikroelementy (mid, tsynk, kobalt, nikel) dlia zhyvlennia roslyn i tvaryn [Methodical recommendations for obtaining and using new complex compounds containing ammonia nitrogen, phosphates and trace elements (copper, zinc, cobalt, nickel) for plant and animal nutrition]. Kyiv: NUBiP [in Ukrainian].

Dmytruk, Yu.M. & Berbets, M.A. (2009). Osnovy biogeokhimii [Basics of biogeochemistry]. Chernivtsi: Knyhy–XXI [in Ukrainian].

Sherwood, M.A. (2014). Primenenie udobreniy [Application of fertilizers]. Kyiv: Press-Kurer Ukraina [in Russian].

Lyochvor, V.V. (2008). Mineralni dobryva ta yikh zastosuvannia [Mineral fertilizers and their application]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].

Marchuk, H.P. & Bila, T.A. (2013). Heokhimiia dovkillia [Geochemistry of the environment]. Kherson: OLDI-PLYUS [in Ukrainian].

Tkachuk, O.P. & Yakovets, L.A. (2017). Dynamika vyrobnytstva zerna ta vnesennia mineralnykh dobryv pid zernovi kultury u Vinnytskii oblasti [Dynamics of grain production and application of mineral fertilizers to grain crops in Vinnytsia region]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Collection of scientific works of the Vinnytsia National Agrarian University, 6 (1), 141–148 [in Ukrainian].

Patyka, V.P. (Ed.), Makarenko, N.A., Moklyachuk, L.I. et al. (2005). Ahroekolohichna otsinka mineralnykh dobryv ta pestytsydiv [Agroecological assessment of mineral fertilizers and pesticides]. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Bondareva, O.B., Konovalenko, L.I. & Miligula, O.M. (2012). Mihratsiia ta nakopychennia svyntsiu i kadmiiu u grunti i roslynakh pid vplyvom dobryv [Migration and accumulation of lead and cadmium in soil and plants under the influence of fertilizers]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 3, 20–23 [in Ukrainian].

Zherebna, L.O. (2001). Vplyv vazhkykh metaliv, shcho mistiatsia v mineralnykh dobryvakh, na yakist roslynnytskoi produktsii [The influence of heavy metals contained in mineral fertilizers on the quality of crop production]. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo — Agrochemistry and soil science, 61, 193–197 [in Ukrainian].

Kozyakova, N.O., Makarenko, N.A. & Kavetskyi, V.M. (2000). Mihratsiia vazhkykh metaliv u systemi «grunt–roslyna» — ekotoksykolohichnyi kryterii yikh nebezpechnosti [Migration of heavy metals in the «soilplant» system is an ecotoxicological criterion of their danger]. Naukovyi visnyk NAU — Scientific Bulletin of NAU, 32, 365–370 [in Ukrainian].

Voytenko, L.V. (2019). Khimiia z osnovamy bioheokhimii [Chemistry with the basics of biogeochemistry]. Kyiv: Naukova stolytsia [in Ukrainian].

Egorova, T.M. (2014). Fonovyi umist vazhkykh metaliv yak ekolohichna kharakterystyka gruntiv Lisostepu [The background content of heavy metals as an ecological characteristic of forest-steppe soils]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 28–34 [in Ukrainian].

Skrylnyk, E.V., Kutova, A.M. & Hetmanenko, V.A. (2020). Znachennya pokaznykiv rodyuchosti gruntu v optymizatsiyi mikroelementnoho zhyvlennya roslyn [The value of soil fertility indicators in the optimization of plant micronutrient nutrition]. Ekolohichni nauky — Environmental sciences, 1 (20), 2, 65–68 [in Ukrainian].

Nesterova, A.N. (1989). Deystvie tyazhelykh metallov na korni rasteniy [Effect of heavy metals on plant roots]. Biologicheskie nauki — Biological Sciences, 9, 72–86 [in Russian].

Grishko, V.M. & Syshchikov, D.V. (2012). Funktsionirovanie glutationzavisimoy antioksidantnoy sistemy i ustoychivost rasteniy pri deystvii tyazhelykh metallov i ftora [Functioning of the glutathione-dependent antioxidant system and plant resistance to the action of heavy metals and fluorine]. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].

Guralchuk, Zh.Z. (1994). Mekhanizmy ustoychivosti rasteniy k tyazhelym metallam [Mechanisms of plant resistance to heavy metals]. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy — Physiology and biochemistry of cultivated plants, 26 (2), 107–117 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

Статті