Соціальна складова як чинник та індикатор збалансованого розвитку регіону Українського Полісся

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2023.276724

Ключові слова:

радіоактивно забруднені території, демографічний стан, комплексне відродження регіону, рівень якості життя, екологічна освіта, екологічна відповідальність

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження ролі соціальної складової у реалізації збалансованого розвитку радіоактивно забруднених територій Українського Полісся з урахуванням як багаторічних комплексних еколого-економічних і соціальних викликів, так і потенційних наслідків російської воєнної агресії. В основу методології досліджень покладено системний підхід, у межах якого використовували сучасні та класичні наукові прийоми проведення досліджень: загальнонаукові методи (аналіз та синтез даних); ретроспективний і порівняльний аналіз (виявлення причинно-наслідкових зв’язків); аналітико-синтетичний (вивчення наукових і статистичних даних, фондових матеріалів, законодавчих та установчих документів тощо); математичний (математична обробка отриманих результатів). Інформаційну основу дослідження становлять офіційні статистичні дані головних управлінь статистики у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, та Чернігівській обл. Проаналізовано існуючі тенденції та наявні результати досліджень взаємозв’язку радіоекологічної і соціальної складових. Розглянуто соціальні індикатори життя мешканців Українського Полісся (загальні доходи, рівень заробітної плати, структура витрат населення тощо), демографічні показники (чисельність населення, статево-вікова структура, приріст/скорочення населення), рівень зайнятості, захворюваність, споживчий кошик для сільських та міських населених пунктів досліджуваних областей. З’ясовано, що показники стану соціальної сфери регіону Українського Полісся можуть слугувати додатковими критеріями оцінки поточної соціально-економічної ситуації та її динаміки. Встановлено, що соціальний чинник є невід’ємною складовою і водночас критерієм збалансованого розвитку радіоактивно забруднених територій. Доведено необхідність реалізації цілої низки заходів, спрямованих на підвищення ефективності державної політики зайнятості населення і системи професійної освіти, беручи до уваги прогнози щодо потреби регіональних підприємств у кадрах певної кваліфікації у розрізі професій і спеціальностей за рівнями професійної освіти й переліку найбільш затребуваних і перспективних професій та спеціальностей. Для кожного регіону перелік таких професій індивідуальний.

Біографії авторів

Л.А. Райчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Г.М. Чоботько, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

В.В. Коніщук, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

Посилання

United Nations Development Programme (UNDP), New York, NY (United States). (Jan. 2002). The human consequences of the Chernobyl nuclear accident A strategy for recovery A report commissioned by UNDP and UNICEF with the support of UN-OCHA and WHO Final — 250102 (INIS-XU--019). United Nations (UN). URL: https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:36065775 [in Еnglish].

Baranovsky, M.O. (2022). Vnutrishnorehionalni vidminnosti ukrainskoho polissia: pidkhody do vyznachennia, typy raioniv [Intra-regional differences of Ukrainian polissya: approaches to definition, types of districts]. Ukrainske Polissia: problemy ta trendy suchasnoho rozvytku: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Ukrainian Polissia: problems and trends of modern development: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference]. (рр. 142–146). Nizhin: NSU named after Gogol [in Ukrainian].

Baranovsky, M.O. (2021). Ukrainske Polissia v postradiansku dobu: problemy rozvytku, ekonomichni transformatsii, osoblyvosti sohodennia [Ukrainian Polissia in the post-Soviet era: development problems, economic transformations, current features]. Ukrainske Polissia: problemy ta trendy suchasnoho rozvytku: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Ukrainian Polissia: problems and trends of modern development: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference]. (рр. 86–89). Nizhin: NSU named after Gogol [in Ukrainian].

Zhukova, E. (2022). Chronic crisis and nuclear disaster humanitarianism: recuperation of Chernobyl and Fukushima children in Italy. Global Discourse, 12 (3–4), 616–637. DOI: https://doi.org/10.1332/204378921X16320401719127 [in Еnglish].

Libanova, E.M. (2014). Demohrafichni zrushennia v konteksti sotsialnoho rozvytku [Demographic changes in the context of social development]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika — Demography and social economy, 1, 9–23 [in Ukrainian].

Nersesyan, G.A. (2013). Stalyi rozvytok pochynaietsia v holovakh liudei: sotsialno-filosofski aspekty interpretatsii poniattia [Sustainable development begins in the minds of people: socio-philosophical aspects of the interpretation of the concept]. Visnyk NTUU «KPI». Seriia: Politolohiia. Sotsiolohiia — Bulletin o NTUU "KPI". Series: Politology. Sociology. Law, 4 (20), 68–75 [in Ukrainian].

Nour, Chams & Josep, García-Blandón (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141, 109–122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.006 [in Еnglish].

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O. & Dzwigol, H. (2020). Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, 12 (21), 8953. DOI: https://doi.org/10.3390/su12218953 [in Еnglish].

Ofitsiinyi veb-sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Volynskii oblasti [Official website of the Main Department of Statistics in the Volyn region]. (n.d.). URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti [Official website of the Main Department of Statistics in the Zhytomyr region]. (n.d.). URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Kyivskii oblasti [Official website of the Main Department of Statistics in the Kyiv region]. (n.d.). URL: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Rivnenskii oblasti [Official website of the Main Department of Statistics in the Rivne region]. (n.d.). URL: http://www.gusrv.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi veb-sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [Official website of the Main Department of Statistics in the Chernihiv region]. (n.d.). URL: https://www.chernigivstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Furdychko, O., Drebot, O., Vysochanska, M. et al. (2022). Forestry of Ukraine: problems and way of solutions. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 12 (3), 365–378. DOI: https://doi.org/10.31407/ijees12.346 [in Еnglish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті