Концептуальні основи удосконалення екологічного та економічного механізмів розвитку сільських територіальних громад

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283691

Ключові слова:

сільські території, децентралізація, сталий розвиток, природні ресурси, землекористування, збереження довкілля

Анотація

У статті досліджено концептуальні засади удосконалення еколого-економічних механізмів розвитку сільських територіальних громад. Дослідження підкреслює важливість сталого розвитку, екологічної модернізації та впровадження «зелених» технологій для підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва й захисту навколишнього середовища. У статті окреслено на необхідності спільного прийняття рішень та залучення всіх зацікавлених сторін до процесу розвитку. Дослідження надає цінну інформацію про складний взаємозв’язок між економічним розвитком та охороною довкілля в сільських громадах. Сільські територіальні громади є ключовими елементами аграрного сектору та економіки країни загалом. Їх розвиток та ефективне управління ресурсами вимагають застосування концептуальних основ для удосконалення екологічного та економічного механізмів. Дослідження підкреслює важливість сільського розвитку як засобу досягнення сталого економічного зростання та зменшення бідності в сільській місцевості. Наголошено на необхідності ефективної еколого-економічної політики для активізації розвитку сільських територій, а також на важливості виявлення та вирішення специфічних потреб і проблем, з якими стикаються сільські громади. Визначено важливість розробки стратегій для забезпечення сталого розвитку громад. Такі стратегії мають бути спрямовані на збалансоване використання ресурсів та забезпечення екологічної стійкості в аграрному секторі. Для цього необхідно забезпечити належне планування розвитку та впровадження ефективних заходів управління землею, водними ресурсами й біорізноманіттям. Важливо також забезпечити використання новітніх технологій та інновацій для зниження впливу аграрного сектору на довкілля й забезпечення високої якості продуктів. У статті запропоновано застосування цілісного підходу до розвитку сільських територій, враховуючи соціальні, економічні та екологічні аспекти розвитку. Акцентовано увагу на необхідності роз- вивати ефективний економічний механізм для підтримки розвитку сільських терито- ріальних громад. Це передбачає впровадження регуляторних політик, що забезпечують стимулювання розвитку аграрного сектору та підтримку сільських громад. Розглянуто підходи із забезпечення інфраструктур, що сприяють розвитку сільського господарства та місцевого бізнесу.

Біографія автора

Оксана Іванівна Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Посилання

Tymoshenko, M.M. (2018). Ekonomichnyi mekhanizm realizatsii stratehii silskoho rozvytku za umov stalosti: metody ta instrumenty [The economic mechanism of implementing the strategy of rural development under stability conditions: methods and tools]. Innovatsiina ekonomika — Innovative economy, 7–8, 16–24 [іn Ukrainian].

Litsur, I.M. & Alekseeva, Yu.Yu. (2020). Finansovo-ekonomichnyi mekhanizm detsentralizovanoho upravlinnia pryrodnykhy resursamy [Financial and economic mechanism of decentralized management of natural resources]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced Nature Management, 3, 24–30 [іn Ukrainian].

Fariion, L.V. (2015). Algorithm formuvannia stratehii staloho rozvytku silskykh terytorii [Algorithm of sustainable development strategy formation for rural areas]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu — Scientific Bulletin of Kherson State University, 15 (3), 63–66 [іn Ukrainian].

Pishchik, Yu. (2018). Metodychni pidkhody do vyznachennia represyvnosti silskykh terytorii [Methodical approaches to determining the repressiveness of rural territories]. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/4916/4843 [іn Ukrainian].

Bendasuk, O.O., Sakharnatska, L.I., Krokhtyak, O.V. & Tyrpak, S.B. (2022). Konzeptual’ni zasady udoskonalennya ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku silskykh terytoriy [Conceptual principles of improving the ecological and economic mechanism of rural development]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced Nature Management, 2, 14–23 [іn Ukrainian].

Herman, D. (2002). Pozza zrostannyam. Ekonomichna teoriya staloho rozvytku [Beyond growth. Economic theory of sustainable development]. Kyiv: Intelsphera [іn Ukrainian].

Palapa, N.V., Demianyuk, O.S., Kichyhina, O.O. et al. (2020). Konstseptsiia zbalansovanoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy z urakhuvanniam dosvidu yevropeiskykh kraiin [The concept of balanced rural development in Ukraine taking into account the experience of European countries]. Kyiv: DIA [іn Ukrainian].

Irtysheva, I.O. & Potapenko, O.M. (2011). Konceptualni zasady stalogo rozvytku silskikh terytoriy [Conceptual foundations of sustainable development of rural territories]. Stalyy rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspilstva v ekonomichnykh transformatsiyakh: materialy ІІІ Vseukrayins’koyi mizhnarodnoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii [Sustainable development and environmental security of society in economic transformations: materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference]. (pp. 111–113). Simferopol [іn Ukrainian].

Rusnak, A.V. (2012). Funktsii, zadachi, chynnyky funktsionuvannia ta staloho rozvytku silskykh terytorii [Functions, tasks, factors of functioning and sustainable development of rural territories]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Scientific Works of Poltava State Agrarian Academy, 1, 244–248 [іn Ukrainian].

Pro rekommendatsii parlamentskykh slukhan pro zakonodavchi aspekty rehionalnoyi polityky ta mistsevoho samovriaduvannya: postanova vid 05.06.2003 [On the recommendations of parliamentary hearings on legislative aspects of regional policy and local selfgovernment: resolution of 05.06.2003]. Verkhovna Rada Ukrayiny — Verkhovna Rada of Ukraine, 46, 369. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/939-15-#Text [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті