Деякі аспекти повернення в сільгоспвикористання виведених з обігу забруднених радіонуклідами земель Полісся України

Автор(и)

  • Григорій Михайлович Чоботько Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0001-8228-4331
  • Людмила Анатоліївна Райчук Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-2552-4578
  • Тетяна Леонідівна Кучма Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-9328-5919
  • Ірина Костянтинівна Швиденко Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-6135-8968

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283696

Анотація

У статті висвітлено природно-кліматичні та соціально-економічні ретроспективні передумови повернення в сільгоспвикористання виведених з обігу радіоактивно забруд- нених земель Полісся України. Доведено необхідність застосування сучасних методів та засобів радіоекологічних досліджень із метою оцінки радіоекологічного стану угідь для наступного розроблення планових управлінських документів стратегічного характеру. В дослідженні, виконаному в Інституті агроекології і природокористування НААН упродовж 2020–2023 рр., використовували загальнонаукові методи (аналіз та синтез), ретроспективний і порівняльний аналіз, аналітико-синтетичний (вивчення наукових і статистичних даних, законодавчих та установчих документів тощо) й математикостатистичний методи. Аналіз соціально-економічної ситуації здійснювали на основі офіційних статистичних даних головних управлінь статистики у Волинській, Жито- мирській, Київській, Рівненській та Чернігівській обл. Розрахункові рівні радіонуклідного забруднення території отримували на основі офіційних даних ДУ «Держгрунтохорона». Радіоекологічно-ландшафтне картування реалізовували у відкритому безкоштовному програмному забезпеченні QGIS. Показано, що ґрунтові характеристики й особливості рослинного покриву Українського Полісся сприяють забрудненню радіонуклідами сіль- ськогосподарської та лісової продукції. Кліматичні зміни та наслідки російської воєнної агресії є істотними модифікувальними чинниками для всіх наявних раніше екологічних і соціально-економічних викликів у регіоні. Це вимагає реалізації комплексних заходів із реабілітації регіону, яким мають передувати моніторингові дослідження та розроблення відповідних планових документів стратегічного характеру. За результатами ретроспективного аналізу та розрахунків встановлено, що за умови проведення рекомендованих агрозаходів відновлення ефективного аграрного виробництва можливе практично на всій території Українського Полісся. Розроблено метод комплексного радіоекологічноландшафтного картування радіоактивно забруднених земель Українського Полісся, який передбачає ландшафтний підхід з інтегруванням даних низки тематичних карт.

Біографії авторів

Григорій Михайлович Чоботько, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

Людмила Анатоліївна Райчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Тетяна Леонідівна Кучма, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ірина Костянтинівна Швиденко, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Посилання

Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky: Zakon Ukrainy vid 05.02.2023 [On priority areas of development of science and technology: Law of Ukraine from February 5th, 2023]. (2023). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 2623-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu dii z okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha na period do 2025 roku: rozporiadzhennia vid 21.04.2021 [On the approval of the National Action Plan for Environmental Protection for the period until 2025: Order of 21.04.2021]. (2021). Kabinet Ministriv Ukrayiny — Cabinet of Ministers of Ukraine, 443-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-dij-z-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-na-period-do-2025-roku-i210421-443 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi tsilovoi prohramy vykorystannia ta okhorony zemel: rozporiadzhennia vid 19.01.2022 [On the approval of the Concept of the State-wide targeted program of land use and protection: order of 19.01.2022]. (2022). Kabinet Ministriv Ukrayiny — Cabinet of Ministers of Ukraine, 70-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii upravlinnia lisamy Ukrainy do 2035 roku: rozporiadzhennia vid 29.12.2021 [On the approval of the State Forest Management Strategy of Ukraine until 2035: Order of 29.12.2021]. (2021). Kabinet Ministriv Ukrayiny — Cabinet of Ministers of Ukraine, 1777-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80# Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii ekolohichnoi bezpeky ta adaptatsii do zminy klimatu na period do 2030 roku: rozporiadzhennia vid 20.07.2021 [On the approval of the Strategy for Environmental Safety and Adaptation to Climate Change for the Period Until 2030: Order of 20.07.2021]. (2021). Kabinet Ministriv Ukrayiny — Cabinet of Ministers of Ukraine, 1363-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand]. (2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].

Сommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. COM (2019). 640 final. URL: ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf. [in Еnglih].

Bulygin, S.Yu., Priester, B.S., Furdychko, O.I. & Dutov, O.I. (2012). Shchodo prohramy bezpechnoho vedennia silskohospodarskoho vyrobnytstva na terytoriiakh, zabrudnenykh radionuklidamy vnaslidok Chornobylskoi katastrofy [Regarding the program of safe management of agricultural production in territories contaminated with radionuclides as a result of the Chernobyl disaster]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agricultural science, 5, 53–57 [in Ukrainian].

Landin, V.P., Pronevych, V.A., Kuchma, M.D. et. al. (2015). Metodychni rekomendatsii shchodo zakhodiv z reabilitatsii krytychnykh ekosystem radioaktyvno zabrudnenykh rehioniv Ukrainskoho Polissia [Methodological recommendations regarding measures to rehabilitate critical ecosystems of radioactively contaminated regions of Ukrainian Polissia]. Kyiv [in Ukrainian].

Linkov, I. & Schell, W.R. (Eds.). (1998). Contaminated Forest. Recent Developments in Risk Identification and Future Perspektives. NATO Science Series. Series 2. Environmental Security, 58 [in Еnglih].

Yevropeiskyi zelenyi kurs: mozhlyvosti ta zahrozy dlia Ukrainy. Analitychnyi dokument [The European Green Course: opportunities and threats for Ukraine. Analytical document] (2020). Resursno-analitychnyi tsentr «Suspilstvo i dovkillia» [Resource and Analytical Center «Society and Environment»]. URL: https://www.rac.org.ua/vydannya/analitychni-dokumenty/evropeyskyy-zelenyy-kurs-mozhlyvosti-ta-zagrozydlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2020 [in Ukrainian].

Zubets, M.B., Prister, B.S., Aleksakhin, P.M. et al. (2011). Aktualnyie problemy i zadachi nauchnogo soprovozhdeniya proizvodstva selskohozyaystvennoy produktsii v zone radioaktivnogo zagryazneniya Chernobyilskoy AES [Actual problems and tasks of scientific support of agricultural production in the zone of radioactive contamination of Chernobyl nuclear power plant]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 5–20 [in Russian].

Buryk, Z. (2017). Traktuvannia sutnosti poniat: stalyi rozvytok, derzhavne upravlinnia, derzhavne rehuliuvannia, derzhavne rehuliuvannia staloho rozvytku [Interpretation of the essence of concepts: sustainable development, state management, state regulation, state regulation of sustainable development]. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia — Theoretical and applied issues of state formation, 21, 10–19 [in Ukrainian].

Kvach, Ya.P., Firsova, K.V. & Borisov, O.H. (2015). «Zelena ekonomika»: mozhlyvosti dlia Ukrainy [«Green economy»: opportunities for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 6, 52–56 [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (Ed.). (2015). Liudskyi rozvytok v Ukraini. Modernizatsiia sotsialnoi polityky: rehionalnyi aspekt [Human development in Ukraine. Modernization of social policy: regional aspect]. Kyiv [in Ukrainian].

Portal «Pryroda Ukrainy». Grunty Ukrainy [«Nature of Ukraine» portal. Soils of Ukraine]. (n.d.). URL: https://geomap.land.kiev.ua/soil.html.

Wilson, L., New, S., Daron, J. & Golding, N. (2021). Climate Change Impacts for Ukraine. Devon, UK: Met Office. URL: https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/ [in Еnglih].

Likhtarov, I.A. et. al. (2012). Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia ta rezultaty LVL-monitorynhu v naselenykh punktakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi katastrofy. Dani za 2011 r. Zbirka 14 [General dosimetric certification and results of LVL monitoring in the settlements of Ukraine that were exposed to radioactive contamination after the Chernobyl disaster. Data for 2011. Collection 14]. Kyiv. URL: https://www.dsns.gov.ua/files/2012/8/13/Zbirka14.pdf [in Ukrainian].

Kuchma, T.L., Raichuk, L.A. & Shvydenko, I.K. (2021). Radioekolohichne raionuvannia landshaftiv yak riznovyd prohnoznoho radioekolohichnoho monitorynhu [Radioecological zoning of landscapes as a type of predictive radioecological monitoring]. Hraal nauky — The grail of science, 4, 166–171. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.030 [in Ukrainian].

Chobotko, H.M., Raichuk, L.A., Shvydenko, I.K. & Kuchma, M.D. (2020). Matematychna model vynesennia 137Cs z ahrolandshaftiv Ukrainskoho Polissia u viddalenyi period pislia avarii na ChAES [Mathematical model of 137Cs removal from agricultural landscapes of Ukrainian Polissia in the remote period after the accident at the Chornobyl nuclear power plant]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 12–18 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті