Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів

Автор(и)

  • Іван Дмитрович Примак Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0094-3469
  • Михайло Вікторович Войтовик Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0009-0008-8420-3222
  • Світлана Володимирівна Горновська Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8244-3523
  • Ігор Анатолійович Покотило Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-1594-2335
  • Юрій Васильович Федорук Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-3921-7955
  • Наталія Михайлівна Присяжнюк Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-4737-0143
  • Оксана Миколаївна Нагорнюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-6694-9142
  • Олександр Борисович Панченко Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0009-0002-3736-0336
  • Сергій Володимирович Ображій Білоцерківський національний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-3532-6655

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283707

Ключові слова:

бур’яни, шкідники, збудники хвороб, продуктивність, попередник, оранка

Анотація

Головним стримувальним чинником широкого впровадження у вітчизняну рільничу практику мінімізації механічного обробітку ґрунту була і залишається проблема погіршення фітосанітарного стану агрофітоценозів і ґрунтового середовища. Інтенсивне використання пестицидів, особливо за порушення регламентів їх застосування, не вирішує проблеми, а часто і навпаки — загострює її. Наша країна за забрудненістю рослинницької продукції залишками пестицидів посідає шосте-сьоме місце в світі. Рільнича практика переконує, що всі пестициди токсичні для людини, а багатьом із них властива і мутагенна активність. Вони завдають великої шкоди і живій природі, пригнічуючи біологічну активність ґрунтів, знищуючи комах-запилювачів тощо. З огляду на це, значення механічного обробітку у регулюванні фітосанітарного стану агробіоценозів і ґрунту підвищуватиметься, особливо в екологічному та органічному рільництві. Дослідженнями (2020–2022 рр.) на чорноземах типових дослідного поля БНАУ встановлено, що безполицево-дисковий обробіток має перевагу лише щодо істотного обмеження темно-бурої плямистості на пшениці озимій за сівби після гречки. За решти випадків він істотно поступався контролю. Показники фітосанітарного стану агробіоценозів істотно погіршуються за постійного дискування ґрунту. Рясність бур’янів неістотно нижча за диференційованого, ніж полицево-дискового, обробітку. Системи удобрення не впливали на забур’яненість, проте погіршували інші показники фітосанітарного стану. За диференційованого обробітку істотно зменшуються заселеність личинкою озимої совки та поширеність гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, борошнистої роси і септоріозу пшениці озимої після гречки, а також чисельність лучного метелика і дротяників в агрофітоценозі кукурудзи. Продуктивність сівозміни практично на одному рівні за полицево-дискового і диференційованого обробітків. За чизельно-дискового і дискового обробітків вона істотно знижується. Рекомендовано у п’ятипільній польовій зернопросапній сівозміні диференційований обробіток, за якого глибоку (на 25–27 см) оранку виконують лише в одному полі під просапну культуру, де вноситься гній, а на решті полів — безполицевий і дисковий обробіток на різну глибину з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур.

Біографії авторів

Іван Дмитрович Примак, Білоцерківський національний аграрний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор

Михайло Вікторович Войтовик, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Світлана Володимирівна Горновська, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Ігор Анатолійович Покотило, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Юрій Васильович Федорук, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Наталія Михайлівна Присяжнюк, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат ветеринарних наук, доцент

Оксана Миколаївна Нагорнюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Олександр Борисович Панченко, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Сергій Володимирович Ображій, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Prymak, I.D., Panchenko, O.B., Voitovyk, M.V. et. al. (2018). Evoliutsiia teoretychnykh i praktychnykh osnov perekhodu vid polytsevoho do bezpolytsevoho i poverkhnevoho ta nulovoho obrobitku gruntu v Ukraini z seredyny pershoi polovyny ХХ st. do sohodennia [The evolution of the theoretical and practical foundations of the transition from shelf to shelfless and surface and zero tillage in Ukraine from the middle of the first half of the 20th century to the present]. Ahrobiolohiia – Acrobiology, 2, 6–17 [in Ukrainian].

Hadzalo, Ya.M., Kaminskyi, V.F., Zaryshniak, A.S. et. al. (2016). Zakhyst roslyn vid shkidnykiv, khvorob i burʼyaniv v orhanichnomu zemlerobstvi [Protection of plants from pests, diseases and weeds in organic farming]. Naukovi osnovy vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v Ukraini: monohrafiya [Scientific basis of production of organic products in Ukraine: monograph]. (рр. 177–202). Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Soroka, V.I., Martyniuk, I.V., Zhylkin, V.A. et. al. (2004). Rekomendatsii — obgruntuvannia zmenshennia hlybyny polytsevoi oranky ta yii zaminy ploskoriznym rozpushuvanniam v systemi ziablevoho obrobitku gruntu pid tsukrovi buriaky [Recommendations — substantiation of reducing the depth of shelf plowing and replacing it with flat-cut loosening in the system of tillage for sugar beet]. Uman [in Ukrainian].

Ieshchenko, V.O. (Ed.), Karychkovskyi, D.A., Karychkovskyi, V.D. & Yeshchenko, O.V. (2007). Minimalizatsiia mekhanichnoho obrobitku gruntu pry vyroshchuvanni kukurudzy [Minimization of mechanical tillage during corn cultivation]. Uman [in Ukrainian].

Ieshchenko, V.O. (Ed.), Kaliievskyi, M.V., Kostohryz, P.V. et. al (2009). Osnovnyi obrobitok gruntu pid yari kultury v Lisostepovii zoni [The main cultivation of the soil under spring crops in the forest-steppe zone]. Uman [in Ukrainian].

Ivashchenko, O.O. & Ivashchenko, O.O. (2019). Zahalna herbolohiia: monohrafiia [General herbology: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Barshtein, A.A., Yakymenko, V.M., Shkarednyi, I.S. et. al. (1997). Osnovnyi obrobitok gruntu v sivozminakh z tsukrovymy buriakamy v Livoberezhnomu Lisostepu Ukrainy [The main tillage in crop rotations with sugar beets in the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Systema zemlerobstva u buriakivnytstvi: Yuvileinyi zbirnyk — System of agriculture in beet growing: jubilee collection, 4–89 [in Ukrainian].

Barshtein, A.A., Yakymenko, V.M., Shkarednyi, I.S. et. al. (1997). Osnovnyi obrobitok gruntu — vazhlyvyi element tekhnolohii vyroshchuvannia tsukrovykh buriakiv ta inshykh silskohospodarskykh kultur [Basic tillage is an important element of the technology of growing sugar beets and other crops]. Systema zemlerobstva u buriakivnytstvi: Yuvileinyi zbirnyk — System of agriculture in beet growing: jubilee collection, 57–73 [in Ukrainian].

Shevchenko, M.V. (2019). Naukovi osnovy system obrobitku gruntu v umovakh nestiikoho ta nedostatnoho zvolozhennia: monohrafia [Scientific foundations of tillage systems in conditions of unstable and insufficient moisture: monograph]. Kharkiv [in Ukrainian].

Cheriachukin, M.I. (2016). Naukove obgruntuvannia ta rozroblennia zakhodiv osnovnoho obrobitku gruntu v zonalnykh systemakh zemlerobstva Pravoberezhnoho Stepu Ukrainy [Scientific substantiation and development of measures of basic tillage in zonal farming systems of the Right-Bank Steppe of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kurdiukova, O.M. (2015). Botaniko-biolohichna kharakterystyka burianovykh synuzii ahrofitotsenov Livoberezhnoho Stepu Ukrainy ta zakhody yikh kontroliu [Botanical and biological characterization of weed synusia of the agrophytocenoses of the Left-Bank Steppe of Ukraine and measures of their control]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tsyliuryk, O.I. (2015). Naukove obgruntuvannia efektyvnosti system osnovnoho obrobitku gruntu v korotkorotatsiinykh sivozminakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy [Scientific substantiation of the effectiveness of basic tillage systems in short rotation crop rotations in the Northern Steppe of Ukraine]. Extended abstract candidate’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Tkalich, N.I. (2013). Ahrotekhnichni i biolohichni zakhody pidvyshchennia vrozhainosti ta kontroliuvannia zaburianenosti kukurudzy, soniashnyku, pshenytsi ozymoi v Pivnichnomu Stepu Ukrainy [Agrotechnical and biological measures to increase yields and control weeds of corn, sunflower, winter wheat in the Northern Steppe]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Hrynyk, S.I. (2021). Optymizatsiia sposobu obrobitku gruntu i systemy udobrennia u korotkorotatsiinii sivozmini Peredkarpattia Ukrainy [Optimization of soil cultivation method and fertilizer system in shortrotation crop rotation in the Carpathian region of Ukraine]. Extended abstract candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ruzhniak, M. & Yaroshenko, O. (2021). Dlia otrymannia stabilnykh urozhaiv i pidtrymannia gruntu «zdorovym» slid zastosuvaty pravylni tekhnolohii obrobitku gruntu [To obtain stable crops and keep the soil "healthy", you should apply the correct soil cultivation technologies]. Farmer – Farmer, 3, 58–59 [in Ukrainian].

Bulyhin, S.Yu., Vitvitskyi, S.V. & Antoniuk, D.O. (2019). Priama sivba No-till: ahrofizychna ekspertyza stadii perekhodu [No-till direct sowing: agrophysical examination of the transition stage]. Visnyk ahrarnoi nauky – Herald of Agrarian Science, 6, 13–20 [in Ukrainian].

Prymak, I.D., Tsiuk, O.A., Martyniuk, I.V. & Filipova, L.M. (2022). Evoliutsiia system zemlerobstva v Ukraini: monohrafiia [Evolution of farming systems in Ukraine: monograph]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Kliuchkevych, M.M. (2003). Rol antropohennykh faktoriv u pidvyshchenni stiikosti ozymoi pshenytsi do septoriozu v ahroekolohichnykh umovakh Polissia [The role of anthropogenic factors in increasing the resistance of winter wheat to septoriosis in the agro-ecological conditions of Polissia]. Visnyk DAU – Bulletin of DAU, 1, 270–278 [in Ukrainian].

Fedorenko, A.V. & Trybel, S.O. (2016). Khlibni zhuky. Spalakhy rozmnozhennia, shkodochynnist, systema zakhodiv z obmezhennia rozmnozhennia [Bread bugs. Breeding outbreaks, harmfulness, system of measures to limit breeding]. Karantyn i zakhyst roslyn – Quarantine and plant protection, 11, 5–8 [in Ukrainian].

Koval, H.V. (2019). Riven intensyvnosti ziablevoho obrobitku hruntu ta fitosanitarnyi stan posiviv korotkorotatsiinoi sivozminy Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [The level of intensity of autumn tillage and phytosanitary condition of crops of short rotation crop rotation in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Extended abstract candidate’s thesis. Uman [in Ukrainian].

Borzykh, І.О., Retʹman, S.V., Chayka, V.M. et al. (2018). Metodychni rekomendatsii shchodo skladannia prohnozu rozvytku ta obliku bahatoidnykh shkidnykiv, shkidnykiv i khvorob zernovykh, zernobobovykh kultur ta bahatorichnykh trav: metodychni rekomendatsii [Methodological recommendations for forecasting the development and recording of omnivorous pests, pests and diseases of cereals, legumes and perennial grasses: methodological recommendations]. Кyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті