Проблеми сільських територій України в контексті Євроінтеграційних процесів

Автор(и)

  • Надія Василівна Палапа Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-3748-6414
  • Оксана Миколаївна Нагорнюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-6694-9142
  • Роман Михайлович Гулінчук Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-2205-8716
  • Олексій Васильович Устименко Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-5321-6812
  • Олексій Вікторович Гурманчук Поліський національний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-9663-1514

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287759

Ключові слова:

соціальний, економічний, екологічний стан, господарства населення, проблема якісного харчування, переважання смертності над народжуваністю, міграційне скорочення, тривалість життя, зникнення сіл

Анотація

Україна володіє різними сприятливими передумовами розвитку сільських територій, тому потенційно спроможна стати державою з пріоритетним розвитком аграрної сфери й одним з основних постачальників на світові ринки екологічно безпечної продовольчої продукції. Однак, проблема невідповідності рівня розвитку українського аграрного сектору й сільських територій загалом світовому рівню та стандартам країн ЄС, залишається нерозв’язаною. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції досягається переважно за рахунок дешевої робочої сили і нещадної експлуатації землі. У статті проаналізовано соціально-економічний та екологічний стан сільських територій України й встановлено, що наразі сільські території знаходяться в катастрофічному стані. Відбувається погіршення умов природних ресурсів та екологічної ситуації, прийшли в занепад інженерна й соціальна інфраструктури, система соціальних послуг та сфера побуту, знижується людський потенціал, процвітає безробіття й бідність, що стимулює трудову міграцію. Відсутність роботи, медичного обслуговування, соціального та інфраструктурного забезпечення не спонукає сільську молодь активно народжувати дітей, у результаті чого сільське населення старіє дуже швидкими темпами, не відбувається простого заміщення населення, смертність пере- важає над народжуваністю. Тривалість життя населення у тій чи іншій країні — це саме той показник, що характеризує добробут. Порівняно з країнами Євросоюзу, в Україні очікувана тривалість життя станом на 2020 р. у чоловіків та жінок у середньому менша відповідно на 3,6–14,4 роки та 1,3–9,3 роки. За 32 роки незалежності Україна, як держава, не зробила нічого, щоб покращити умови проживання сільського населення, зупинити міграційні процеси та природне скорочення населення взагалі, а особливо сільського. Результатом такого недержавницького ставлення держави Україна до сільських територій стало зникнення з мапи нашої країни за цей період 435 сільських населених пунктів. Першочергове розв’язання соціальних та інфраструктурних проблем сільського населення є одним з основних умов продовольчої безпеки України, її економічного та соціального благополуччя і тому має стати для держави Україна пріоритетним напрямом.

Біографії авторів

Надія Василівна Палапа, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Оксана Миколаївна Нагорнюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Роман Михайлович Гулінчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат економічних наук

Олексій Васильович Устименко, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Олексій Вікторович Гурманчук, Поліський національний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Bezhenar, I.M., Mamchur, V.A., Malik, L.M. et al. (2021). Teoriia sutnosti definitsii «silski terytorii» [Theory of the essence of the definition «rural territories»]. Ekonomika APK — Agricultural Economics, (12), 45–54. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202112045 [in Ukrainian].

Mazur, S.A. (2017). Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii [Infrastructure support for the development of rural territories]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky — Economics. Finance. Management: current issues of science and practice, 3, 96–105. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf [in Ukrainian].

Mazur, A.G. & Dmytryk, O.V. (2016). Hospodarstva naselennia yak ekonomichna katehoriia ta sub’iekt oblashtuvannia silskykh terytorii [Households as an economic category and subject of rural territories arrangement]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky — Economics. Finance. Management: current issues of science and practice, 11, 7–20. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf [in Ukrainian].

Kravchuk, N.I., Kilnitska, O.S., Lavrynenko, S.O. & Yaremova, M.I. (2021). Infrastrukturne zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Infrastructure support for the socio-economic development of rural territories of Ukraine]. Naukovi horyzonty — Scientific Horizons, 24 (10), 58–71. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.24(10). URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-24-10-2021/infrastrukturnezabezpechennya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitkusilskikh-teritoriy-ukrayini [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. & Mazur, A.G. (2016). Naukovoteoretychni zasady formuvannia ta rozvytku liudskoho kapitalu v silskykh terytoriiakh [Scientific-theoretical principles of formation and development of human capital in rural territories]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky — Economics. Finance. Management: current issues of science and practice, 10, 7–25. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3379.pdf [in Ukrainian].

Borshchevskyi, V.V. & Prytula, Kh.M. (2013). Rozvytok silskykh terytorii v konteksti realizatsii yevrointehratsiinoi polityky Ukrainy [Development of rural territories in the context of implementing Ukraine’s European integration policy]. Problemy rozvytku zovnishneekonomichnykh zviazkiv i pryvlachennia inozemnykh investytsii: rehionalnyi aspekt — Problems of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: regional aspect, 1, 56–60. URL: http://jpfrd.donnu.edu.ua/article/view/1820/1853 [in Ukrainian].

Bochko, O.Yu. (2022). Doslidzhennia rozvytku silskykh terytorii Zakarpatskoi oblasti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Research on the development of rural territories in the conditions of European integration processes in the Zakarpattia region]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu — Scientific Bulletin of Odessa National Economic University, 7 (296), 17–22. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2022-7-296-17-22. URL: http://nvisnik.oneu.edu.ua/archive.php [in Ukrainian].

Talavyria, M.P. & Horai, A.O. (2018). Rozvytok silskykh terytorii v umovakh detsentralizatsii [Development of rural territories in the context of decentralization]. Ekonomika APK — Agricultural Economics, 11, 75–79. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811075. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/11/eapk_2018_11_p_75_79.pdf [in Ukrainian].

Tymoshenko, M.M. (2014). Teoretychni zasady rozvytku sotsialnoi infrastruktury silskykh terytorii [Theoretical foundations of rural territories’ social infrastructure development]. Efektyvna ekonomika — Efficient Economy, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3501 [in Ukrainian].

Hnibidenko, I.F. (2003). Silska sotsialna infrastruktura: aspekty rozvytku ta zainiatosti naselennia [Rural social infrastructure: aspects of development and population employment]. Kyiv: RVPSh NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv [State Sanitary Rules for Planning and Development of Settlements]. (n.d.). URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/184622_onovleno-santarn-pravila-zabudovi-naselenikh-punktv [in Ukrainian].

Palapa, N.V., Sihalova, I.O. & Ustymenko, O.V. (2017). Ekolohichna otsinka silskykh selitebnykh terytorii [Ecological assessment of rural residential territories]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 2, 89–95. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2017.220163 [in Ukrainian].

Palapa, N.V. (2015). Otsinka stanu silskykh selitebnykh terytorii za yakistiu roslynnoi produktsii [Assessment of the state of rural residential territories based on the quality of plant products]. Tavriiskyi naukovyi visnyk — Tavriian Scientific Bulletin, 92, 127–133 [in Ukrainian].

Palapa, N.V., Bilotytil, V.Yu. & Honchar, S.M. (2023). Silski terytorii Ukrainy: suchasnyi stan, problemy, shliakhy rozviazannia [Rural territories of Ukraine: current state, problems, solutions]. Zbalansovane prirodokorystuvannia — Balanced Nature Management, 1, 53–65. DOI: 10.33730/2310-4678.1.2023.278539 [in Ukrainian].

Palapa, N.V. (2009). Zabrudnennia pitnoi vody silskykh selitebnykh terytorii ta zakhody z pokrashchennia yii yakosti [Contamination of drinking water in rural residential territories and measures to improve its quality]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 3, 43–45 [in Ukrainian].

Palapa, N.V. & Kolesnyk, Yu.P. (2007). Vmist nitrativ u osnovnykh komponentakh selitebnykh ahroekosystem [Nitrate content in the main components of residential agroecosystems]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 3, 50–52 [in Ukrainian].

Palapa, N.V. (2015). Otsinka stanu silskykh selitebnykh terytorii za yakistiu roslynnoi produktsii [Assessment of the state of rural residential territories based on the quality of plant products]. Tavriiskyi naukovyi visnyk — Tavriian Scientific Bulletin, 92, 127–133 [in Ukrainian].

Sumarnyi koefitsiient narodzhuvanosti [Total fertility rate]. (n.d.). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#:~:text=% [in Ukrainian].

Palapa, N.V., Demyaniuk, O.S., Kichihina, O.O. et al. (2020). Kontseptsiia zbalansovanoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy z urakhuvanniam dosvidu yevropeiskykh krain: naukove vydannia [Concept of balanced development of rural territories of Ukraine taking into account the experience of European countries]. Kyiv: «DIA» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-23

Номер

Розділ

Статті