Еколого-економічні основи збалансованості розвитку садівництва України

Автор(и)

  • Марія Ярославівна Височанська Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-2116-9991
  • Владислав Віталійович Зубченко Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0001-7841-6725

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287760

Ключові слова:

аграрний сектор, рентабельність, прибуток, виробництво, державна підтримка, навколишнє природне середовище

Анотація

Проаналізовано сучасний стан та еколого-економічні основи збалансованого розвитку садівництва. За даними Державної служби статистики України, наведено баланс плодів, ягід і винограду України за 2015–2020 рр. щодо зростання виробництва про- дукції за цей період, яке сягало 73%, імпорт скоротився вдвічі, експорт підвищився у 5 разів, обсяги переробки збільшилися у 2 рази, фонд споживання — на 46%. Запаси зросли у 3,9 раза у 2020 р. порівняно з 2015 р., що зумовлено проблемами зі збутом про- дукції, порушенням логістики через пандемію Covid-19, зниженням цін реалізації та закупівлі виробниками тощо. Обґрунтовано поліпшення ефективності використання ресурсів підприємств, удосконалення породно-сортової структури плодово-ягідних насаджень і впровадження інноваційних ресурсоощадних технологій дійсно можуть бути пріоритетними напрямами для збільшення врожайності в галузі садівництва. Визначено, що впровадження заходів із підвищення ефективності використання водних ресурсів у садівництві дасть можливість зменшити витрати на полив та зберегти водні ресурси. Це можна досягти, зокрема, за допомогою сучасних систем крапельного поливу, які дають змогу знизити витрати води на 30–50 % порівняно з традиційними методами поливу. Також важливо здійснювати регулярний моніторинг рівня ґрунтових вод та розробляти систему їх ефективного використання. Доведено, що садівництво є важливою галуззю господарства, яка забезпечує вирощування фруктів, ягід, горіхів та інших корисних рослин. Однак, разом із тим, воно може мати значний вплив на довкілля та природні ресурси. Тому для забезпечення екологічної та економічної стійкості розвитку садівництва необхідно враховувати еколого-економічні аспекти вирощування рослин. Один з основних аспектів — це збереження родючості ґрунту та його воднофізичних властивостей. Ґрунт — важливий ресурс, який забезпечує розвиток рослин, зберігання води та вуглецю. Вирощування рослин може призвести до втрати родючого шару ґрунту, ерозії, забруднення води та повітря. Для збереження родючості ґрунту необхідно використовувати екологічно чисті методи землеробства, які зменшують вплив агрохімікатів на ґрунт.

Біографія автора

Марія Ярославівна Височанська, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, старший дослідник

Посилання

Hutorova, O.O. & Fastivets, D.L. (2019). Osoblyvosti ta faktory pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva produktsii sadivnytstva [Features and factors of increasing the efficiency of horticultural production]. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky — Bulletin of KhNAU. Series: Economic sciences, 4, 176–185 [in Ukrainian].

Barabash, L.O. & Mazur, K.V. (2019). Rozvytok promyslovoho sadivnytstva v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Development of industrial horticulture in the conditions of European integration processes]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi Zhurnal «Ekonomika APK» — International scientific and production Journal «Economics of the agro-industrial complex», 12, 69–79. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912069 [in Ukrainian].

Bohdaniuk, O.V. (2014). Udoskonalennia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia konkurentospromozhnistiu sadivnytstva [Improvement of information and analytical support for managing the competitiveness of horticulture]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrolu ta analizu v umovakh hlobalizatsii. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats’. — Institute of Accounting, Control and Analysis in the Conditions of Globalization. International collection of scientific works, 2, 142–144 [in Ukrainian].

Halat, L.M. (2021). Derzhavna finansova pidtrymka haluzi sadivnytstva yak faktor pidvyshchennia yii konkurentospromozhnosti [State financial support of the horticulture industry as a factor of its competitiveness]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika — Taurian scientific herald. Series: Economy, 6, 44–55. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.6.5 [in Ukrainian].

Gutorova, O.O. & Fastivets, D.L. (2018). Prioritetni napriamy innovatsiinoho rozvytku sadivnytstva [Priority directions of innovative development of horticulture]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu imeni V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky — Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev. Series: Economic sciences, 2, 112–120. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-112 [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. & Yemchyk, T.V. (2020). Efektyvnist funktsionuvannia natsionalnoho hospodarstva ta orhanizatsiini formy upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu [Efficiency of national economy functioning and organizational forms of national economy management]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky — Economics, finance, management: current issues of science and practice, 2 (52), 7–22. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-2-1 [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. & Koziar, N.O. (2020). Stratehichni pidkhody do investuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy v suchasnykh umovakh rozvytku APK [Strategic approaches to investing in the agricultural sector of Ukraine in modern conditions of agricultural complex development]. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi Zhurnal «Ekonomika APK» — International scientific and production Journal «Economics of the agro-industrial complex», 12, 81–89. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012081 [in Ukrainian].

Kucheruk, O.Ya. & Kisil, T.M. (2020). Systemnyi pidkhid v pryiniatti upravlinskykh rishen v sadivnytstvi [System approach in making management decisions in horticulture]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi — Problems of system approach in economics, 3 (77)-2, 142–148. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-40 [in Ukrainian].

Lohosha, R.V. (2014). Marketynhovi doslidzhennia rynku plodooovochevoho produktsii [Marketing research of the fruit and vegetable market]. Krymskyi ekonomichnyi visnyk — Crimean Economic Herald, 1–2, 27–30 [in Ukrainian].

Pohrishchuk, O.B. (2018). Dzherela ta metody formuvannia investytsiinoho potentsialu u sadivnytstvi [Sources and methods of forming investment potential in horticulture]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu imeni V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky — Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev. Series: Economic sciences, 1, 83–89. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-83 [in Ukrainian].

Salo, I. (n.d.). Efektyvnist diialnosti sadivnytskykh pidpryiemstv [Efficiency of horticultural enterprises]. URL: https://www.pro-of.com.ua/efektivnistdiyalnosti-sadivnickix-pidpriyemstv/ [in Ukrainian].

Sleptsova, L.P. (2020). Derzhavna pidtrymka yak peredumova innovatsiinoho rozvytku sadivnytskykh pidpryiemstv [State support as a prerequisite for innovative development of horticultural enterprises]. Ahrosvit, 10, 118–123. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.118 [in Ukrainian].

Basu, D. (2018). Understanding Value Chain of Horticultural Crops for Evolving Holistic Development Strategies Towards Growth. Advances in Floriculture and Urban Horticulture [in English].

Tupchii, O.S. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy innovatsiinoho rozvytku sadivnychykh pidpryiemstv [Organizational and economic foundations of innovative development of horticultural enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and National Problems of Economy, 4, 593–597 [in Ukrainian].

Maliuk, T.V. (2021). Suchasnyi stan ta osnovni tendentsii rozvytku sadivnytstva u pivdennomu rehioni Ukrainy [Current state and main trends in horticulture development in the southern region of Ukraine]. Aktualni pytannia vyrobnytstva plodoochevoi produktsii ta vynohradu: materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii [Current issues in the production of fruit and vegetable products and grapes: materials of the All-Ukrainian scientific-practical internet conference]. (pp. 22–25). Melitopol. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14044/1/06%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%be%d0%b9.pdf [in Ukrainian].

Kharchuk, T.V. (2017). Peredumovy zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstv sadivnytstva [Prerequisites for ensuring sustainable development of horticultural enterprises]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5891 [in Ukrainian].

Operatsiia-reanimatsiia: yak ne vtratyty sadivnychu haluz Ukrainy? [Operation-reanimation: how not to lose the horticulture industry of Ukraine?]. (n.d.). URL: https://kurkul.com/spetsproekty/164-operatsiyareanimatsiya-yak-ne-vtratiti-sadivnichu-galuz-ukrayini [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [State Statistics Service of Ukraine]. (2023). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/[in Ukrainian].

Boltianska, L.O. (2019). Klaster — suchasnyi format vzaiemodii pidpryiemtsiv [Cluster — a modern format of interaction between entrepreneurs]. Suchasni naukovi doslidzhennia na shliakhu do yevrointehratsii»: мizhnarodnyi naukovo-praktychnyi forum [Modern scientific research on the path to Eurointegration: International scientific-practical forum]. (pp. 139–142). Melitopol [in Ukrainian].

Boltianska, L.O. (2021). Suchasni napriamy rozvytku sadivnytstva [Modern directions of horticulture development]. Efektyvnist funktsionuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv. Problematyka 2021: Efektyvnist vykorystannia resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv: X Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [Efficiency of functioning of agricultural enterprises. Problems 2021: Efficiency of resource potential utilization of agricultural enterprises: X International scientific-practical internet conference]. (pp. 100–102). Lviv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-23

Номер

Розділ

Статті