Аналіз європейських статистичних індикаторів ефективності природокористування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287761

Ключові слова:

парникові гази, органічне землеробство, енергетичні податки, електромобілізація, виробничі відходи, екологічні послуги, природоощадна політика, рециклінг

Анотація

Головним завданням статті є визначення функції статистичних індикаторів у про- цесі аналізу показників продуктивності природокористування. Встановлено, що в європейських країнах ринкової економіки загальні принципи екологізації господарства визначаються екологічною політикою, яка передбачає використання складних механізмів модернізації та раціоналізації виробництв. У країнах Євросоюзу стратегічно важливим завданням є природозбереження через активне впровадження інноваційних технологій виробництв і використання ефективних фінансових інструментів впливу на тих суб’єктів господарювання, діяльність яких значно погіршує стан навколишнього природного середовища. За розв’язання екологічних і ресурсних проблем необхідно застосувати профілактичні методи, що знизять ризики подальшої ескалації екологічної та економічної ситуації в європейському регіоні. Для визначення перспектив екологізації сільського господарства проведено статистичний аналіз показників динаміки зміни площ органічного землеробства. Охарактеризовано показники надходжень енергетичних податків від аграрного сектору країн Європи та встановлено, що обсяги використання енергоносіїв скорочуються через впровадження інноваційних технологій отримання й споживання енергії. Доведено, що частка експлуатації транспортних засобів із нульовим викидом щойно зареєстрованих легкових автомобілів стрімко зростає через масштабну реалізацію програм екологізації автомобілебудування. Проведено аналіз показників утворення виробничих, безпечних і небезпечних відходів та визначено рівень переробки побутових відходів. Значна частка товарів отримується саме завдяки вторинній переробці матеріалів у багатьох розвинених країнах ринкової економіки. В процесі дослідження встановлено обсяги надання екологічних послуг органами державного управління у низці країн Європи з метою окреслення показників динаміки, проведення порівняльного аналізу та виявлення абсолютного відхилення. Досліджено, що в структурній моделі екологічної політики важливу функцію виконують механізми екологічного кредитування та субсидіювання, також встановлено та проаналізовано обсяги надання екологічних субсидій, які є невід’ємним елементом фінансового впливу на природоохоронну діяльність. Рекомендовано в Україні вивчати й впроваджувати досвід європейських країн щодо вирішення екологічних і ресурсних проблем шляхом реалізації політики сталого розвитку та збалансованого природокористування.

Біографія автора

Віктор Миколайович Поліщук, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Dorohuntsov, S.I., Mukhovykov, A.M. & Khvesyk, M.A. (2004). Optymizatsiia pryrodokorystuvannia: navchal’nyy posibnyk [Optimization of nature management: tutorial]. (Vol. 1). Kyiv [in Ukrainian].

Eurostat. Environmental tax revenues. (2022). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_tax&lang=en [in English].

Kharazishvili, Yu.M. (2019). Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii: monohrafiia [Systemic security of sustainable development: assessment toolkit, reserves and strategic implementation scenarios: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Eurostat. Environmental tax revenues. (2022). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [in English].

Krokhtiak, O.V. (2017). Otsinka yakosti zemel silskohospodarskoho pryznachennia dlia vedennia orhanichnoho vyrobnytstva [Assessment of the quality of agricultural land for organic production]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 3, 130–137 [in Ukrainian].

Nikitishyn, A. (2017). Podatkove reguljuvannja jak instrument derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky [Tax regulation as an instrument of state environmental policy]. Zovnіshnya torgіvlya: ekonomіka, fіnansi, pravo — Foreign trade: economics, finance, law, 2, 126–137 [in Ukrainian].

Database on instruments used for environmental policy. (2022). URL: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/Query_2.aspx? QryCtx=1# [in English].

Taxing Energy Use. (2022). URL: http://www.compareyourcountry.org/taxing-energy?cr=oecd&lg=en [in English].

Roberton, C. (2016). Environmental Taxation. NBER Working рaper, 22303, 5–8. URL: http://www.nber.org/papers/w22303.pdf [in English].

Honcharuk, I.V. (2020). Suchasnyy stan enerhozabezpechennya ahropromyslovoho kompleksu Ukrayiny [The current state of energy supply of the agro-industrial complex of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava — Economy and state, 10, 93–98 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2014). Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny [Ecological bases of balanced development of agrosphere in the context of European integration of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Khodakivska, O.V. (2015). Ekolohizatsiia ahrarnoho vyrobnytstva: suchasni vyklyky ta perspektyvy rozvytku [Greening of agricultural production: modern challenges and development prospects]. Ekonomika APK — Economy of agro-industrial complex, 5, 43–47 [in Ukrainian].

Khvesyk, M.A. & Lyzun, S.O. (Eds.). (2015). Ekonomichni aspekty upravlinnja pryrodnymy resursamy ta zabezpechennja stalogho rozvytku v umovakh decentralizaciji vlady v Ukrajini [Economic aspects of natural resource management and ensuring sustainable development in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrajiny [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-23

Номер

Розділ

Статті