ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКОСМІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО АРГУМЕНТОВАНОГО ДОБОРУ БІОПАЛИВНИХ КУЛЬТУР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2023.293762

Ключові слова:

біоенергетичні культури, мікрокосмні моделі, сорти, ріпак

Анотація

Одним із можливих напрямів розв’язання проблеми нестачі та подорожчання енергетичних ресурсів може стати розвиток в Україні біопаливної галузі, підґрунтям якого є науково аргументований добір рослин (стійких до регіональних полютантів) з урахуванням специфіки регіонів. У статті здійснено узагальнення наукових даних щодо особливостей пророщування деяких енергетичних культур, розглянуто можливість застосування мікрокосмів для аргументованого добору біопаливних культур. Дослідження проводили у мікрокосмних моделях, вивчали проростання насіння та біометричні параметри проростків Brassica napus L. та Zea mays L. Показано доцільність застосування мікрокосмів для екологічно аргументованого добору «біопаливних» культур. На основі застосування методу мікрокосмних моделей доведено стійкість B. napus до ацетату свинцю та чутливість до фунгіциду «Раксил ультра». Для захисту ріпаку від шкідників використовуються системні препарати з діючими речовинами диметоат, гамма-цигалотрин, альфа-циперметрин, тіаметоксам, флудиоксаніл, металаксил, імідоклоприд тощо. Інсектицид використовується для протруювання насіння перед посівом (у комплексі з фунгіцидом), а також для обробки посівів під час досягнення економічного порогу шкідливості. З’ясовано, що передпосівну обробку насіння ріпаку необхідно здійснювати нижчими концентраціями фунгіциду, порівняно з насінням Z. mays. Встановлено, що сорт Галицький характеризується найбільшою лабораторною схожістю насіння та найкращими морфофізіологічним параметрами проростків. З’ясовано, Що фунгіцид «Раксил ультра» у високій концентрації інгібує схожість насіння (на пізніх етапах проростання), ріст стебла, сиру та суху біомасу проростків кукурудзи, за низької концентрації виявлено збільшення сухої маси надземної частини. Лабораторна схожість насіння ріпаку інгібувалася на всіх етапах проростання. Жодна з досліджених концентрацій фунгіциду не впливає на сиру та суху біомасу проростків ріпаку, усі досліджені концентрації фунгіциду інгібують ріст кореня проростків ріпаку, а найбільша — ріст стебла.

Посилання

Poliashenko, S.O. (2020). Fitoenerhetychni kultury [Phytoenergy crops]. Al’ternatyvni dzherela enerhiyi, enerhozberezhennya ta ekolohichni aspekty v ahrarnomu sektori: Materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Alternative sources of energy, energy saving and environmental aspects in the agricultural sector: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. (рр. 79–77). Kharkiv. URL: http://surl.li/nxkyq [in Ukrainian].

Heletukha, H. (2022). Enerhetychni kultury vs produkty kharchuvannia v Ukraini [Energy crops vs food products in Ukraine]. Ekonomichna pravda — Economic truth. URL: http://surl.li/nxlby [in Ukrainian].

Geletukha, G., Kucheruk, P. & Matveev, Y. (2022). Prospects for biomethane production in Ukraine. UABIO Position paper, 29. URL: http://surl.li/nxlcu [in English].

Geletukha, G., Zheliezna, T. & Tryboi, O. (2014). Prospects for the growing and use of energy crops in Ukraine. UABio Position Paper, 10, 30. URL: www.uabio.org/activity/uabio-analytics [in English].

Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti [Seeds of agricultural crops. Methods of determining quality]. (2003). DSTU 4138–2002. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. URL: http://surl.li/heysc [in Ukrainian].

Morozova, T.V. (2020). Aspekty ekolohichnoho monitorynhu: monohrafiya [Aspects of environmental monitoring: monograph]. Kyiv: Budynok pryrody [in Ukrainian].

Barankova, N. (2007). Ripakivnytstvo v Ukraini i rehioni ta shliakhy yoho rozvytku [Rape farming in Ukraine and the region and ways of its development]. Siverianskyi litopys — Severyan annals, 6, 171−174. URL: http://surl.li/jwpni [in Ukrainian].

Boichuk, M., Kharchuk, I., Butryn, G. et. al. (2001). Nasinnytstvo sortiv ozymoho ripaku [Seed production of winter rape varieties]. Propozytsiia — Offer, 4, 50 [in Ukrainian].

Klipakova, Yu.O. & Kapinos, M.V. (2012). Fiziolohobiokhimichni reaktsii v nasinni ta prorostkakh ozymoi pshenytsi za dii rehuliatora rostu AKM i protruinyka [Physiological-biochemical reactions in seeds and seedlings of winter wheat under the action of AKM growth regulator and protoxin]. Ahrobiolohiia — Agrobiology, 9, 12–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2012_9_4 [in Ukrainian].

Perelik pestytsydiv ta ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini v 2023 rotsi [List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine in 2023]. (2023). URL: https://agrarii-razom.com.ua/preparations [in Ukrainian].

Morozova, T.V. & Likho, O.A. (2022). Emisiia СO2 z gruntiv pid enerhetychnymy kulturamy [Emission of CO2 from soils under energy crops]. Visnyk NUVHP. Seriia: Silskohospodarski nauky — Bulletin National University of Water and Environmental Engineering. Series: Agricultural sciences, 2 (98), 89–103 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Номер

Розділ

Статті