Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції

Автор(и)

  • Григорій Михайлович Чоботько Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Володимир Петрович Ландін Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Іван Іванович Ясковець Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Людмила Анатоліївна Райчук Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Ірина Костянтинівна Швиденко Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.155772

Ключові слова:

критичні екосистеми, міграція радіонуклідів, сіножаті та пасовища, коефіцієнт переходу радіонукліда

Анотація

Обґрунтовано, що з’ясування критичних екосистем та закономірностей їх існування є необхідним завданням, що надає змогу визначати дозове навантаження на населення території Українського Полісся, забрудненої радіонуклідами, у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Аналіз результатів спостережень за накопиченням радіонуклідів у різних типах ґрунтів і надходженням їх у рослини в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС засвідчив неоднакові темпи зниження їх питомої активності. Висвітлено, що неоднорідність динаміки цього зниження обумовлено такими властивостями торфових та торфоболотних ґрунтів, як високий ступінь зволоження та перезволоження.

Біографії авторів

Григорій Михайлович Чоботько, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

Володимир Петрович Ландін, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Іван Іванович Ясковець, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор фізико-математичних наук

Людмила Анатоліївна Райчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Ірина Костянтинівна Швиденко, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Furdychko, O.I., & Kuchma, M.D. (2008). Reabilitatsiya — stratehichnyy napryam upravlinnya radioak tyvno zabrudnenymy terytoriyamy [Rehabilitation strategic management direction contaminated areas]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 1, 5–12 [in Ukrainian].

Hudkov, I.M. (2003). Suchasna radiatsiyna sytuatsiya v ahrarniy sferi na terytoriyi Ukrayiny, Rosiyi ta Bilorusi v zoni vplyvu avariyi na Chornobylskiy AES [Current radiation situation in the agricultural sector in Ukraine, Belarus and Russia in the zone of the Chernobyl nuclear power plant]. Procedings from Problems of Agricultural Radiology 17 years after the Chernobyl nuclear power plant ‘03: Mizhnarodnyi zizd — International congress. (pp. 21–27). Zhytomyr [in Ukrainian].

Instruktsiia z vidboru ta pidhotovky zrazkiv dlia radiometrychnoho kontroliu produktsii lisovoho hospodarstva [Instructions for the collection and preparation of samples for the radiometric control of forestry products]. (1998). Кyiv [in Ukrainian].

Metodychnyi posibnyk z orhanizatsii provedennia naukovo-doslidnykh robit v haluzi silskohospodarskoi radiolohii v systemi Ministerstva silskoho hospodarstva i prodovolstva Ukrainy [Methodical manual on the organization of scientific research conducting in the field of agricultural radiology in the system of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. (1992). Кyiv [in Ukrainian].

Kachur, D.P., Zamostian, P.V., Pankovska, H.P. et al. (2010). Sotsialno-ekolohichni chynnyky spozhyvchoi povedinky naselennia na radioaktyvno zabrudnenykh terytoriiakh Polissia [Socio-ecological factors of consumer behavior of the population in radioactively contaminated Polissya territories]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, Special issue, 106–110 [in Ukrainian].

Chobotko, H.M., Peretyatko, Ye.Ye., Konishchuk, V.V., & Raichuk, L.A. (2009). Monitorynh sezonnoho rozpodilu dozovykh navantazhen u naselennya, shcho meshkaye v tretiy ta chetvertiy zonakh radioekolohichnoho kontrolyu Ukrayinskoho Polissya [Monitoring seasonal distribution of doses to the population living in the third and fourth zones of radiation monitoring Ukrainian Polissya]. Proceedings from Ekolohiya/Ecology–2009 ’09: II Vseukrayinskyy zyizd ekolohiv z mizhnarodnoyu uchastyu, Zbirnyk naukovykh statey (23–26 veresnia 2009 r.) — 2nd All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation. (pp. 494–497). Vinnytsya [in Ukrainian].

Yaskovets, I.I., Kutlakhmetov, Yu.O., & Kutlakhmetov, V.O. (2008). Parametry krytychnykh ekosystem na terytoriyi Ukrayinskoho Polissya [Parameters critical ecosystems in the territory of Ukrainian Polissya]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 1, 18–21 [in Ukrainian].

Onishchuk, V.A., Prokopenko, L.A., & Peretyatko, Ye.Ye. (2005). Osoblyvosti modelyuvannya mihratsiyi radionuklidiv u krytychnykh ekosystemakh na prykladi pryvatnykh hospodarstv [Features of modeling of radionuclide migration in critical ecosystems on the example of private households]. Procedings from Ecology: Problems of adaptive-land-scape agriculture ’05: Mizhnarodna konferentsiia — International Conference. (pp. 21–24). Zhytomyr [in Ukrainian].

Yaskovets, I.I., Prokopenko, L.A., & Raichuk, L.A. (2009). Prohnozuvannya povedinky 137Сs u lisovykh ekosystemakh za dopomohoyu matematychnoho modelyuvannya [Predicting the behavior of 137Cs in forest ecosystems using mathematical modeling]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny — Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 134 (1), 214–222 [in Ukrainian].

Zubets, M.V., Prister, B.S., & Aleksakhin, R.M. (2011). Aktualnye problemy i zadachi nauchnogo soprovozhdeniya proizvodstva selskokhozyaystvennoy produktsii v zone radioaktivnogo zagryazneniya ChAES [Current problems and challenges of scientific support of agricultural production in the area of radioactive contamination Chernobyl nuclear power plant]. Agroekologіchniy zhurnal — Agroecological journal, 1, 5–20 [in Russian].

Hiriy, V.A., Zayitov, V.P., Onyshchuk, V.A., & Yaskovets I.I. (1999). Ekomodel: dynamichna model dlya radioekolohichnoyi sytuatsiyi [Ecomodel: dynamic model for Radiological situation]. Ahroekolohiya y biotekhnolohiya — Agroecology and biotechnology, 3, 25–34 [in Ukrainian].

Podoliak, A.H. (2002). Vlyianye ahrokhymycheskykh y ahrotekhnycheskykh pryemov uluchshenyia osnovnykh typov luhov Belorusskoho Polesia na postuplenye v travostoi 137Cs y 90Sr [Influence of agrochemical and agrotechnical methods of improvement of the main meadows types of the Belarusian Polesie on 137Cs and 90Sr ingestion by herbaceous]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Minsk [in Russian].

Perepeliatnykov, H.P. (2002). Mihratsiya radionuklidov v prirodnykh i poluprirodnykh luhovykh ekosistemakh [Migration of radionuclides in natural and semi-natural meadow ecosystems]. Problemy ekolohii lisiv i lisokorystuvannia na Polissi Ukrainy: nauk. pratsi Poliskoho filialu UkrNDILHA — Problems of forests and forest use ecology in the Polissya of Ukraine: sci. works of the Polissya branch of UkrRIFA, 3 (9), 118–139 [in Russian].

Feshchenko, V.P., & Dutov, O.I. (2011). Elementy minimizatsii radioaktyvnoho zabrudnennia silskohospodarskoi produktsii [Elements of minimization of agricultural products radioactive contamination]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 1, 27–32 [in Ukrainian].

Harher, Ye.K., Hiriy, V.A., & Yaskovets, I.I. (1998). Volynskyy fenomen: fakty, analiz, prychyny [Volyn phenomenon: facts, analysis, reason]. Proceedings from Nauka. Chornobyl-97 ’11: Nauk.-prakt. konf. (11–12 liutoho 1998 r.) — The scientific and practical conference. (pp. 129–137). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-29

Номер

Розділ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ