№ 4 (2018)

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2019-04-01

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИННИЦТВА

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА БІОБЕЗПЕКА ЕКОСИСТЕМ

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ЮВІЛЕЙ