DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.161824

Моніторинг і виділення діазотрофів із біоценозів різних ґрунтово-кліматичних зон України

Альона Анатоліївна Бунас

Анотація


Наведено результати моніторингу і виділення діазотрофів з ґрунтів різних природно-кліматичних зон України. Найбільша чисельність азотфіксувальних бактерій з високою нітрогеназною активністю (0,67–0,94 нмоль С2Н4/мл/год) була виділена з кореневої зони дикорослих злакових рослин, що ростуть на сірих лісових ґрунтах південної частини Полісся. Два штами діазотрофів з найвищою нітрогеназною активністю (1,26 нмоль С2Н4/мл/год) було виявлено в кореневій зоні рослин, що ростуть на чорноземах Лісостепу та південної частини Степу. Однак серед асоціантів пшениці озимої перспективними для біотехнологічних розробок препаратів для сільського господарства виявилися тільки штами 083 і 472. Вони сприяють накопиченню азоту у фітомасі і активізації розвитку рослин

Ключові слова


діазотрофи; ґрунт; природно-кліматичні зони України; азотфіксація; коренева зона рослин; пшениця озима

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Furdychko, O.I., Boiko, A.L. (2013). Ekologichna bezpeka agropromyslovogo vyrobnytstva: monohrafiia [Ecological safety of agro-industrial production: monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P., Mokliachuk, L.I. (2018). Ekolohichni indykatory zelenogo zrostannia silskoho hospodarstva: monohrafiia [Environmental indicators of green growth of agriculture: monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Tolker-Nielsen, T., Molin, S. (2000). Spatial organization of microbial biofilm communities. Microbiol. Ecol, 40, 75–84 [in English].

Kots, S.Ya., Morhun, V.V., Patyka, V.F., Petrychenko, V.F., Nadkernichnaia, E.V., Kyrychenko, E.V. (2011). Biolohicheskaia fiksatsiia azota: asotsiativnaia azotfiksatsiia [Biological nitrogen fixation]. Kiev: Logos [in Russian].

Volkohon, V.V., Nadkernychna, O.V., Tokmakova, L.M., Melnychuk, T.M. (2010). Eksperymentalna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Hardy, R.W.F., Burns, R.C., Holsten, R.D. (1973). Application of the acetylene-ethylene assay for measurement of nitrogen fixation. Soil. Biol. Biochem, 5 (1), 41–83 [in English].

Gudz, S.P., Hnatush, S.O., Yavorska, G.V., Bilinska, I.S. (2014). Praktykum z mikrobiolohii. [Workshop on microbiology: a textbook]. Lviv: LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Zavarzin, G. A. Lekcii po prirodovedcheskoj mikrobiologii [Lectures on natural microbiology]. Мoskva: Nauka [in Russian].

Sherstoboeva, О.V., Demianiuk, O.S. (2016). Funkcionalna ta taksonomichna struktura microbnoho uhrupovannia temno-siroho hruntu [Functional and taxonomic structure of microbial group of dark gray soil]. Silskohospodarska microbiologiia — Agricultural Microbiology, 24, 43–51 [in Ukrainian].

Sherstoboeva, О.V., Sherstoboev, M.K. (2006). Vplyv aerobnych i anaerobnych diazotrofiv na vmist azotu v fitomasi ta hrunti korenevoii zony rysu [Influence of aerobic and anaerobic diazotrophs on nitrogen content in phytomass and soil of rice zone]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 3, 28–32 [in Ukrainian].

Dart, P.J., Wani, S.P. (1999). Non-symbiotic nitrogen fixation and soil fertility. Simp. Pap. 12, 3–17 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фурдичко О.І. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія / за науковою редакцією акад. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. — К.: ДІА, 2013. — 416 с.

Яцук І.П. Екологічні індикатори зеленого зростання сільського господарства: монографія / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук. — К.: ДІА, 2018. — 384 с.

Tolker-Nielsen T. Spatial organization of microbial biofilm communities / T. Tolker-Nielsen, S. Molin // Microbiol. Ecol. — 2000. — Vol. 40. — P. 75–84.

Биологическая фиксация азота. — в 4 т. — Т. 4: Ассоциативная азотфиксация / С.Я. Коць, В.В. Моргун, В.Ф. Патика [и др.] — К.: Логос, 2014. — 412 с.

Волкогон В.В. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична., Л.М. Токмакова; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. В.В. Волкогона. — К.: Аграрна наука, 2010. — 463 с.

Hardy R.W.F. Application of the acetylene-ethylene assay for measurement of nitrogen fixation / R.W.F. Hardy, R.C. Burns, R.D. Holsten // Soil. Biol. Biochem. — 1973. — Vol. 5, Issue. 1. — Р. 41–83.

Практикум з мікробіології / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, Г.В. Яворська та ін. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 436 с.

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии / Г.А. Заварзин; отв. ред. Н.Н. Колотилова. — М.: Наука, 2004. — 348 с.

Шерстобоєва О.В. Функціональна та таксономічна структура мікробного угруповання темно-сірого ґрунту / О.В. Шерстобоєва, О.С. Дем’янюк // С.-г. мікробіологія. — 2016. — Вип. 24. — С. 43–51.

Шерстобоєва О.В. Вплив аеробних і анаеробних діазотрофів на вміст азоту в фітомасі та ґрунті кореневої зони рису / О.В. Шерстобоєва, М.К. Шерстобоєв // Агроекологічний журнал. — 2006. — No 3. — С. 28–32.

Dart P.J. Non-symbiotic nitrogen fixation and soil fertility / P.J. Dart S.P. Wani // Simp. Pap. — 1999. — Vol. 12. — P. 3–17.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter