DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163236

Екологічні чинники формування насіннєвої продуктивності клонових плантацій дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Правобережного Лісостепу України

Орест Іванович Фурдичко, Ігор Степанович Нейко

Анотація


Розглянуто особливості впливу екологічних чинників на репродуктивні процеси дуба звичайного (Quercus robur L.). Проведено аналіз створення та формування лісонасіннєвих плантацій дуба в умовах Правобережного Лісостепу. Вивчено досвід закладання клонових та родинних плантацій. За результатами аналізу виявлено, що основними чинниками зниження насіннєвої продуктивності є асинхронність цвітіння внаслідок представництва різних фенологічних форм, а також недостатня освітленість дерев. На дослідних ділянках застосовано різні режими зрідження з метою збільшення освітленості для активізації репродуктивних процесів. За результатами просторового аналізу встановлено, що посилення інтенсивності зрідження та освітлення крон на клонових плантаціях дуба сприяє кращому їх цвітінню, збереженню зав’язей та підвищує рівень насіннєвої продуктивності.


Ключові слова


екологічні чинники; освітленість; клонові насіннєві плантації; репродуктивні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Furdychko, O.I. (2014). Ahroekolohiia [Agroecology]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2017). Rol ahroekolohii u formuvanni zbalansovanoi ahrosfery [The role of agroecology in the formation of a balanced agrosphere]. Agroecological journal — Ahroekolohichnyi zhurnal, 2, 7–14 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I., Demyanyuk, O.S. (2013). Ekoloho-ekonomichni osoblyvosti vykorystannia pryrodnykh resursiv v ahrarnomu vyrobnytstvi Ukrainy [Ecological and economic features of the use of natural resources in the agricultural production of Ukraine]. Agroecological journal — Ahroekolohichnyi zhurnal, 3, 7–12 [in Ukrainian].

Bilous, V.I. (2004). Selektsiia ta nasinnytstvo duba [Selection and seeding of oak]. Cherkasy [in Ukrainian].

Piatnitckii, S.S. (1970). Obespechenie perekrestnogo opyleniia na klonovoi semennoi plantatcii [Providing cross-pollination on clone seed plantations]. Lesovodstvo i agrolesomelioratciia — Forestry and Agroforestry, 23, 3–12 [in Russian].

Piatnitckii, S.S. (1964). Оrganizatcii elitnogo semenovodstva lesnykh drevesnykh porod [Organizations of elite seed farming of forest trees]. Lesovozobnovlenie i lesorazvedenie — Forest regeneration and afforestation, 155, 81–93 [in Russian].

Piatnitckii, S.S. (1971). Elitnoe semenovodstvo lesnykh porod [Elite forest seed breeding]. Vestnik selskokhoziaistvennoi nauki — Hulletin of agricultural science, 11, 98–106 [in Russian].

Badalov, P.P. (2009). Vnesok S.S. P’atnytskoho u rozvytok lisovoi selektsii [Contribution of S.S. Pyatnitsky in the development of forest selection]. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia — Arboriculture and agroforestry, 116, 3–8 [in Ukrainian].

Mazhula, O.S. (2009). Plantatsiine nasinnytstvo: suchasnyi stan i perspektyvy [Plant seed production: current state and prospects]. Lisivnytstvo ta ahrolisomelioratsiia — Arboriculture and agroforestry, 115, 3–10 [in Ukrainian].

Los, S.A. (2008). Analiz 15-richnoi dynamiky intensyvnosti tsvitinnіa i plodonoshennіa kloniv duba zvychaіnoho na Pivnichnomu Skhodi Ukrayiny [Analysis of the 15-year dynamics of the intensity of flowering and fruiting of clones of octopus in the north-east of Ukraine]. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiіa — Arboriculture and agroforestry, 113, 42–50 [in Ukrainian].

Los, S.A. (2018). Dynamika reproduktyvnykh protsesiv na klonovykh nasinnykh plantatsiiakh duba zvychainoho (Quercus robur L.) u Livoberezhnomu Lisostepu Ukrainy [Dynamics of reproductive processes on clonal seed plantations of oak (Quercus robur L.) in Left-bank forest-steppe of Ukraine]. Naukovi pratsi LAN — Scientific works of the Forestry Academy of Sciences, 15, 64–72 [in Ukrainian].

Los, S.A., Hodovanyi, O.M., Hryhorieva, V.H., Hubin, Ye.A. (2017). Osoblyvosti rozvytku kron ta reproduktsii duba zvychainoho na nasinnykh plantatsiiakh DP «Hutianske LH» Kharkivskoi oblasti [Features of Crown Development and Reproduction of Common Oak on Seed Plants of the State Enterprise «Gutyanske LH» of Kharkiv Oblast]. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiіa — Arboriculture and agroforestry, 131, 87–95 [in Ukrainian].

Molotkov, P.I., Patlai, I.N, Davydova, N.I. (1989). Semenovodstvo lesnykh porod [Seed forestry]. Kiev: Urozhai [in Russian].

Neyko, I.S., & Monarkh, V.V. (2017). Osoblyvosti tsvitinnia, formuvannia zav’iazei ta plodonoshennia duba zvychainoho na klonovii plantatsii v umovakh Vinnychchyny [Characteristics of flowering, ovaries and fruiting of ordinary oak on a clonal plantation in the conditions of Vinnitschyna]. Visnyk Umanskoho NUS — Bulletin of the Uman National University of Horticulture, 1, 101–104 [in Ukrainian].

Neyko, I.S., Smashniuk, L.V., Yelisavenko, Yu.A. & Zlenko, O.P. (2014). Otsinka formuvannia reproduktyvnykh orhaniv fenolohichnykh form duba zvychainoho v umovakh Vinnychchyny [Estimation of formation of reproductive organs of phenological forms of oak in the conditions of Vinnitschyna]. Visnyk NUVHP — Bulletin of NUVGP, 1 (65), 29–36 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія / О.І. Фурдичко. — К.: ДІА, 2014. — 400 с.

2. Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери / О.І. Фурдичко // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 2. — С. 7–14.

Фурдичко О.І. Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України / О.І. Фурдичко, О.С. Дем’янюк // Агроекологічний журнал. — 2013. — No 3. — С. 7–12.

Білоус В.І. Селекція та насінництво дуба / В.І. Білоус. — Черкаси: НІІТЕХІМ, 2004. — 200 с.

Пятницкий С.С. Обеспечение перекрестного опыления на клоновой семенной плантации / С.С. Пятницкий // Лесоводство и агролесомелиорация. — 1970. — Вып. 23. — С. 3–12.

Пятницкий С.С. Организации элитного семеноводства лесных древесных пород / С.С. Пятницкий // Лесовозобновление и лесоразведение. — 1964. — Т. 155. — С. 81–93.

Пятницкий С.С. Элитное семеноводство лесных пород / С.С. Пятницкий // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1971. — No 11. — С. 98–106.

Бадалов П.П. Внесок С.С. П’ятницького у розвиток лісової селекції / П.П. Бадалов, С.А. Лось // Лісівництво та агролісомеліорація. — 2009. — Вип. 116. — С. 3–8.

Мажула О.С. Плантаційне насінництво: сучасний стан і перспективи / О.С. Мажула // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2009. — Вип. 115. — С. 3–10.

Лось С.А. Аналіз 15-річної динаміки інтенсивності цвітіння і плодоношення клонів дуба звичайного на північному Сході України // С.А. Лось // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2008. — Вип. 113. — С. 42–50.

Лось С.А. Динаміка репродуктивних процесів на клонових насінних плантаціях дуба звичайного (Quercus robur L.) у Лівобережному Лісостепу України / С.А. Лось // Наукові праці ЛАН. — 2018. — Вип. 15. — С. 64–72.

Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП «Гутянське ЛГ» Харківської області / С.А. Лось, О.М. Годований, В.Г. Григорьєва, ЄА. Губін // Лісівництво та агролісомеліорація. — 2017. — Вип. 131. — С. 87–95.

Молотков П.И. Семеноводство лесных пород / П.И. Молотков, И.Н. Патлай, Н.И. Давыдова. — К.: Урожай, 1989. — 230 с.

Нейко І.С. Особливості цвітіння, формування зав’язей та плодоношення дуба звичайного на клоновій плантації в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, В.В. Монарх // Вісник Уманського НУС. — 2017. — Вип. 1. — С. 101–104.

Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко, О.П. Зленко // Вісник НУВГП. — 2014. — Вип. 1 (65). — С. 29–36. — (Серія: Сільськогосподарські науки).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter