DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163282

Динаміка різноманіття фауни в Україні за індикатором «жива планета»

Володимир Миколайович Чайка, Микола Михайлович Лісовий, Махмуд Зана Мухаммед

Анотація


Обґрунтовано, що біорізноманіття має життєво важливе значення для підтримки екологічних процесів і нині розглядається як основний параметр екологічного стану систем. Проведено аналіз багаторічної динаміки стану біорізноманіття в Україні за показником індексу «жива планета» (ІЖП). Значення ІЖП визначали згідно з методикою, як середнє індексів усіх популяцій, включених до розрахунку, за кожен часовий інтервал та обробляли статистично. Як індикатор глобального біорізноманіття ІЖП широко використовується на практиці під час контролю динаміки стану біоти. За результатами проведених нами розрахунків та аналізу природних змін показників ІЖП встановлено, що національна стратегія збереження біорізноманіття шляхом збільшення території природно-заповідного фонду сприяє позитивному екологічному ефекту. Доведено, що за останні 28 років спостережень ІЖП в Україні не демонструє збіднення біорізноманіття хребетних тварин.


Ключові слова


біорізноманіття; природно-заповідний фонд; популяції диких хребетних; індикатор; індекс «жива планета»

Повний текст:

PDF

Посилання


Jianhua, H., Junlong, H., Dianfeng, L., Wang, H., Chun, L. (2018). Updating the habitat conservation institution by prioritizing important connectivity and resilience providers outside. Ecological Indicators, 88, 219–231 [in English].

WWF Living Planet Report. (2016). awsassets. panda.org. Retrieved from: awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2016.pdf [in English].

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I. et al. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152–158 [in English].

Ceballos, G., Ehrlich, P.R., Dirzo, R. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. CITE AS: Proc Natl Acad Sci USA. 2017 07 25; 114(30):E6089-E6096. DOI: 10.1073/pnas.1704949114 [in English].

Haveі, I.V., Minaіlo, A.A., Chaіka, V.M. (2018). Vplyv zmin klimatu na chуselnist, poshyrennіa ta shkidlуvist dominantiv entomokompleksu pshenytsi ozymoi v Lisostepu Ukrainy [Impact of climate change on the number, distribution and harmfulness of the dominant components of the winter wheat entomocomplex in the forest-steppe of Ukraine].

Naukovyі visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv y pryrodokorystuvannіa Ukrainy — Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine, 286, 304–311 [in Ukrainian].

Hallmann, C., Sorg, M., Jongejans, E., Hallmann, C.A, Sorg, M., Jongejans, E. et al. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. DOI: 10.1371/journal.pone.0185809 [in English].

Natsionalna Dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2015 hodu [National report on the state of the environment in Ukraine in 2015]. (n.d.). menr.gov.ua. Retrieved from https://menr.gov.ua/news/31768.html [in Ukrainian].

Gaston, K.J., Jackson, S.F., Cantu-Salazar, L., CruzPino, G. (2008). The ecological performance of protected areas. The Annual Review of Ecology. Evolution and Systematics, 39, 93–113 [in English].

Coetzee, B.W.T. (2017). Evaluating the ecological performance of protected areas. Biodiversity and conservation, 26 (1), 231–236 [in English].

McLellan, R., Iyengar, L., Jeffries, B., Oerlemans, N. et al. (Eds.). (2014). Living Planet Report 2014: people and places, species and spaces. awsassets. panda.org. Retrieved from http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2014.pdf [in English].

Kasperevуch, L.V. (2017). Analiz stanu pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy ta Lvivskoi oblasti [Analysis of the status of the natural reserve fund of Ukraine and Lviv region]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 9, 80–86 [in Ukrainian].

Ekonomichna statystyka. Ekonomichna diіalnist. Silske, lisove ta rybne hospodarstvo. Osnovni pokaznyky vedennya myslyvskoho hospodarstva [Economic statistics. Economic activity. Agriculture, forestry and fisheries. Main indicators of hunting management]. (n.d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Updating the habitat conservation institution by prioritizing important connectivity and resilience providers outside / H. Jianhua, H. Junlong, L. Dianfeng et al. // Ecological Indicators. — 2018. — Vol. 88. — P. 219–231.

WWF Living Pl anet Report, 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2016.pdf

Changes in the global value of ecosystem services / R. Costanza, R. de Groot, P. Sutton et al. // Global Environmental Change. — 2014. — Vol. 26. — Р. 152–158.

Ceballos G. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines [Електронний ресурс] / G. Ceballos, P.R. Ehrlich, R. Dirzo // CITE AS: Proc Natl Acad Sci USA. 2017 07 25; 114(30): E6089-E6096. — DOI: 10.1073/pnas.1704949114

Гавей І.В. Вплив змін клімату на чисельність, поширення та шкідливість домінантів ентомокомплексу пшениці озимої в Лісостепу України / І.В. Гавей, А.А. Міняйло, В.М. Чайка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2018. — No 286. — С. 304–311.

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas [Електронний ресурс] / C. Hallmann, M. Sorg, E. Jongejans et al. // PLoS ONE. — 2017. — Vol. 12 (10): e0185809. — DOI: 10.1371/journal.pone.0185809

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31768.html

The ecological performance of protected areas / K.J. Gaston, S.F. Jackson, L. Cantu-Salazar, G. CruzPino // The Annual Review of Ecology. Evolution, and Systematics. — 2008. — Vol. 39. — Р. 93–113.

Coetzee B.W.T. Evaluating the ecological performance of protected areas / B.W.T. Coetzee // Biodiversity and conservation. — 2017. — Vol. 26 (1). — Р. 231–236.

WWF. Living Planet Report 2014: people and places, species and spaces [Електронний ресурс] / R. McLellan, L. Iyengar, Jeffries B. and N. Oerlemans (Eds.) // WWF, Gland, Switzerland. — Р. 178. — Режим доступу: http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2014.pdf

Касперевич Л.В. Аналіз стану природно-заповідного фонду України та Львівської області / Л.В. Касперевич // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — No 9. — С. 80–86.

Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Основні показники ведення мисливського господарства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htmПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter