Вeктopи подолання трансформацій eкoлoгo-eкoнoмiчнoї тa соціальної бeзпeки сталого розвитку нa ocнoвi модернізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207676

Ключові слова:

екологія, глобалізація, коеволюція, індекс екологічної ефективності, рециклінг, компонент безпеки життя

Анотація

Представлено вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки на основі модернізації. Модернізація сектора безпеки — важлива складова комплексної модернізації України. У суспільно-політичному й соціально-економічному розвитку країни сектор безпеки виконує важливу життєву функцію — продукує одне з основних суспільних благ, а саме — безпеку, використовуючи для цього людські, матеріальні та фінансові ресурси країни. Наведений індекс міжнародного екологічного виміру EPI (Environmental Performance Index) і його індикатори визначають здатність тієї чи іншої країни захищати своє навколишнє природне середовище як у теперішньому часі, так і у довготерміновій перспективі, зважаючи на стан національної екологічної системи, можливість протидії екологічним впливам і зниження залежності людей від екологічних проявів, соціальних та інституціональних можливостей країни відповідати на екологічні виклики, спроможності глобального контролю над екологічним станом тощо. Визначено, що компонента безпеки життя — це інтегрована оцінка, яка враховує сумарний вплив сукупності глобальних загроз на сталий розвиток країн світу. У сучасних умовах складовою стратегії соціоприродного розвитку є екологічна модернізація. Кінцевою метою цього процесу є гармонізація всього комплексу відносин у соціально-екологічній системі, її стійкий, збалансований розвиток, що дасть змогу у підсумку уникнути глобальної екологічної катастрофи й забезпечити процес коеволюції людини, суспільства й природи. Одним з основних чинників низької ефективності сектора екобезпеки України є його недостатнє фінансування і низьке матеріально-технічне забезпечення, а це — основні складові процесу технологічної модернізації. Проте реформування сектора безпеки залежить не тільки від збільшення фінансування. Модернізація екологічної безпеки передбачає свідомо організований процес і соціальну практику, що в сукупності сприяють поліпшенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я людини й реалізуються через конкретні соціальні інститути та їх взаємодію.

Біографії авторів

Григорій Миколайович Калетник, Вінницький національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Світлана Михайлівна Лутковська, Вінницький національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Izhnin, I.I. (2015). Transformatsiia systemy mizhnarodnoi bezpeky na pochatku ХХІ stolittia: novi zahrozy [Transformation of the international security system at the beginning of the XXI century: new threats]. Visnyk Lvivskoho universytetu — Bulletin of Lviv University, 3, 44–49 [in Ukrainian].

Global peace index. (n.d.). URL: http://fsi.fundforpeace.org/ [in English].

Сorruption Perception Index. (n.d.). URL: http://www.transparency.org/cpi2015 [in English].

Verner, I. (Ed.). (2019). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik [State statistics service of Ukraine for 2018]. Kyiv: Zhytomyr TOV «BUKDRUK» [in Ukrainian].

Pilot Trend Environmental Performance Index (Trend EPI). (n.d.). URL: http://epi.yale.edu/epi [in English].

Hlobalnyi analiz yakosti ta bezpeky zhyttia liudei [Global analysis of quality and safety of human life]. (n.d.). URL: http://wdc.org.ua/en/node/186288 [in Ukrainian].

Durdynets, V.V. (2001). Teroryzm — zahroza suspilstvu [Terrorism is a threat to society]. Nadzvychaina sytuatsiia — Emergency situation, 9, 29–31 [in Ukrainian].

Bokhan, A.V. (2009). Mizhnarodna ekolohichna bezpeka: suchasni vymiry ta pryntsypy realizatsii [International environmental security: modern dimensions and principles of implementation]. Efektyvna ekonomika: elektron. versiia zhur. — Electronic journal «Effective Economy», 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=42 [in Ukrainian].

Stepanenko, A.V., Obykhod, H.O. & Omelchenko, A.A. (Eds.). (2016). Ekolohichna modernizatsiia v systemi pryrodno-tekhnohennoi ta ekolohichnoi bezpeky [Ecological modernization in the system of naturaltechnogenic and ecological safety]. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Bondar, O.I., Mashkov, O.A. & Shchukin, O.M. (2013). Systemnyi pidkhid do syntezu upravlinskykh rishen z metoiu modernizatsii systemy pryrodokorystuvannia Ukrainy [A systematic approach to the synthesis of management decisions in order to modernize the system of nature management in Ukraine]. Ekolohichni nauky: naukovo-praktychnyi zhurnal — Scientific and practical journal «Environmental Sciences», 3, 5–26 [in Ukrainian].

Deshura, O. Pidvyshchennia roli rehioniv u vypusku vysokotekhnolohichnoi ta innovatsiinoi produktsii: mizhnarodnyi dosvid [Increasing the role of regions in the production of high-tech and innovative products: international experience]. Vektory ekonomiky — Vectors of Economy. URL: http://vektor.cn.ua/index.php?option [in Ukrainian].

Nastasenko, O.H., Bondar, O.I. & Mashkov, O.A. (2014). Systemnyi pidkhid shchodo likvidatsii zahroz ekolohichnoi katastrofy u zoni antyterorystychnoi operatsii [A systematic approach to eliminating the threat of environmental catastrophe in the area of the anti-terrorist operation]. Ekolohichni nauky — Environmental Sciences, 2. URL: http://ecoj.dea.gov.ua [in Ukrainian].

Obikhod, Ann, Omelchenko, Alla. (2018). Donbas as an ecological disaster area: technogenic challenges and threats. Journal of Geography, Politics and Society, 8 (1), 41–43 [in English].

Mykytenko, V.V. (2018). Formy ta zasoby orhanizatsii prostorovoho upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvamy v Ukraini [Forms and means of organization of spatial management of natural resource assets in Ukraine]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok — Economics of nature management and sustainable development, 3, 4 (22–23), 87–94 [in Ukrainian].

Obykhod, H.O. (2019). Ekolohichna bezpeka staloho rozvytku [Environmental security of sustainable development]. Kyiv: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAANU» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-08

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ