№ 2 (2020)

Зміст

ЕКОЛОГІЯ

Вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різних вікових груп PDF (English)
Орест Іванович Фурдичко, Олександр Васильович Мудрак, Олег В’ячеславович Єрмішев, Галина Василівна Мудрак 6-15
Вeктopи подолання трансформацій eкoлoгo-eкoнoмiчнoї тa соціальної бeзпeки сталого розвитку нa ocнoвi модернізації PDF
Григорій Миколайович Калетник, Світлана Михайлівна Лутковська 15-23
Вплив геохімічної спеціалізації гірських порід на екологічні особливості ґрунтів PDF
Тетяна Михайлівна Єгорова 24-30
Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України PDF
Іван Іванович Мостовʼяк, Олена Сергіївна Дем’янюк, Микола Михайлович Лісовий 31-39
Розподіл карлавірусного навантаження в рослинах хмелю (Humulus lupulus L.) PDF
Назарій Петрович Сус, Ольга Анатоліївна Бойко, Лідія Василівна Проценко, Олександр Анатолійович Демченко, Наталія Олександрівна Тимошок, Анатолій Вікторович Білецький, Анатолій Леонідович Бойко 40-44
Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у природних листяних лісах долини річки Віти у Національному природному парку «Голосіївський» PDF
Олександр Юрійович Чорнобров, Людмила Петрівна Сотник, Орест Борисович Ходинь, Василь Васильович Коніщук, Ігор Ярославович Тимочко, Ігор Володимирович Соломаха 45-54

АГРОНОМІЯ

Еколого-економічна ефективність сидерації у сівозміні на зрошуваних землях Півдня України PDF
Ярослав Михайлович Гадзало, Раїса Анатоліївна Вожегова, Микола Петрович Малярчук, Наталія Миколаївна Гальченко, Надія Дмитрівна Резніченко 55-62
Кислотні властивості сірих лісових ґрунтів залежно від систем удобрення PDF
Микола Адамович Ткаченко, Алла Іванівна Павліченко, Ірина Миколаївна Кондратюк, Ольга Василівна Дмитренко 62-68
Економічна та енергетична ефективність бактеризації Azotobacter chroococcum 2.1 за вирощування огірка PDF
Оксана Михайлівна Білоконська, Юрій Миколайович Халеп, Сергій Федорович Козар 69-76
Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування PDF
Наталія Валеріївна Телекало, Марина Вікторівна Мельник 76-83
Видовий склад фітопатогенних мікроміцетів насіння сортів культурних рослин PDF
Ірина Володимирівна Безноско, Алла Іванівна Парфенюк, Олена Володимирівна Шерстобоєва, Лілія В’ячеславівна Гаврилюк, Юрій Вікторович Терновий, Тетяна Михайлівна Горган 84-90
Вплив добрив на ботанічний склад різностиглих злакових трав в умовах Прикарпаття PDF
Уляна Миронівна Карбівська 91-97

ЕКОНОМІКА

Особливості розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві PDF
Аліна Анатоліївна Гайдар 98-105

БІОЛОГІЯ

Інтенсифікація росту базидієвого гриба Schizophyllum commune за допомогою лазерного опромінення PDF
Катерина Сергіївна Решетник, Дмитро Сергійович Юськов 106-111

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Огляд сучасних технологій переробки гною у скотарстві PDF
Віталій Петрович Бородай, Євген Михайлович Кривохижа, Дарина Станіславівна Чуприна 112-119