Вплив геохімічної спеціалізації гірських порід на екологічні особливості ґрунтів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207677

Ключові слова:

екологія, ґрунти, геохімія, біофіли, гірські породи, агрохімія

Анотація

Обґрунтовано доцільність застосування у системі агроекологічних досліджень поширення поживних елементів у сполученій системі «підстильні та ґрунтоутворювальні гірські породи — ґрунти — рослини природні та сільськогосподарські». Агрохімічними параметрами такої системи є фонові та аномальні рівні вмісту хімічних елементів. Критеріями впливу геохімічних особливостей гірських порід на агрохімічний і екологічний стан ґрунтів є процеси фізико-хімічної і біогенної концентрації відповідних поживних елементів у ґрунтах і сільськогосподарських культурах. Узагальнено оцінки поширення поживних хімічних елементів у гірських породах і ґрунтах України на період 2003–2015 рр. Проаналізовано просторові взаємозв’язки геохімічної і металогенічної спеціалізації підстильних гірських порід із умістом біофільних елементів у рухомій та валовій формах у орних ґрунтах. Для територій восьми природно-сільськогосподарських провінцій зон Полісся, Лісостепу і Степу з’ясовано специфічні елементи геохімічної спеціалізації підстильних гірських порід. Есенційними елементами із високою концентрацією у металогенічних зонах гірських порід є P, Pb, Co, Cu, Mn, Zn, Mo, Ag. У межах семи провінцій виявлено території сполученого прояву підвищених концентрацій P, Pb, Co, Cu, Mn, Zn у підстильних гірських породах і ґрунтах. Встановлено, що позитивна геохімічна і металогенічна спеціалізація підстильних гірських порід сприяє формуванню локальних територій природної екологічної забезпеченості ґрунтів: у зоні Полісся — Р, Лісостепу — P, Co, Mn, Степу — P, Cu, Mn, Zn. На цих територіях поживні елементи позитивної геохімічної спеціалізації, або металогенії гірських порід, обумовлюють їх аномально високий або підвищений уміст у орних ґрунтах для рухомих та валових форм. За цих умов високі рівні вмісту поживних елементів у ґрунтах розкривають природні екологічні особливості сільськогосподарських земель. Це визначає позитивні стійкі агрохімічні якості ґрунтів, не зумовлені антропогенним забрудненням

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Єгорова, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Yakist hruntu. Pokaznyky rodiuchosti gruntiv [Soil quality. Soil fertility rates]. (2006). DSTU 4362: 2004. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Zubets, M.V. ta in. (Eds.). (2010). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Lisostepu Ukrainy [Scientific bases of agro-industrial production in the lisosteppe zone of Ukraine] [in Ukrainian].

Yehorova, T.M., & Furdychkо, O.I. (Ed.) (2018). Heokhimichna ekolohiia ahrolandshafti Ukrainy [Geochemical ecology of agricultural landscapes of Ukraine]. Kyiv: Tov «DIA» [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P. (2018). Naukovi osnovy vidnovlennya pryrodnoho potentsialu ahroekosystem Ukrayiny [Scientific bases of restoration of natural potential of agroecosystems of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. et al. (Eds.). (2012). Natsionalna dopovid pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy [National report on soil fertility of Ukraine]. Kyiv: Minahropolityky, TOV «VIK PRYNT» [in Ukrainian].

Yakist hruntu. Zemli tekhnohenno zabrudneni. Obstezhennia ta vykorystannia [Soil quality. The lands are man-made. Inspection and use]. (2012). DSTU 7243:2011. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Klos, V.R. et al. (2012). Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS) [Regional geochemical studies of soils of Ukraine in the framework of the international project on geochemical mapping of agricultural and pasture lands of Europe (GEMAS)]. Poshukova ta ekolohichna heokhimiia — Search and environmental geochemistry, 1, 51–67 [in Ukrainian].

Klos, V.R. et al. (2015). Heokhimichnyi atlas gruntiv Ukrainy: masshtab 1:5 000 000 (za rezultatamy mizhnarodnoho proektu GEMAS) [Geochemical Atlas of Soils of Ukraine: scale 1: 5 000 000 (according to the results of the international project GEMAS]. Kyiv [in Ukrainian].

Hurskiy, D.H. et al. (Eds.). (2003). Komplekt kart «Heolohiia i korysni kopalyny Ukrainy»: masshtab 1:1 000 000. Poiasniuvalna zapyska [Set of maps «Geology and Minerals of Ukraine»: scale 1: 1 000 000. Explanatory note]. Kyiv [in Ukrainian].

Haletskuy, L.S. (Ed.). (2001). Heolohiia i korysni kopalyny Ukrainy. Atlas [Karty]: masshtab 1:5 000 000 [Geology and minerals of Ukraine. [Maps] Atlas: 1:5 000 000 scale]. Kyiv: DP «Taki spravy» [in Ukrainian].

Martyn, A.H., Osypchuk, S.O., & Chumachenko, O.M. (2015). Pryrodno-silskohospodarske raionuvannia Ukrainy [Natural-agricultural zoning of Ukraine]. Kyiv: TsP «Komprynt» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-08

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ