Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207684

Ключові слова:

Люцис, Сапрогум, обробка насіння, урожайність, позакореневі підживлення

Анотація

Люцерна — одна з найцінніших багаторічних культур з родини бобових. Корм з люцерни є високобілковим, багатим мікроелементами, вітамінами і вуглеводами, що так необхідно для відновлення галузі тваринництва. За результатами власних досліджень та опрацьованих літературних джерел встановлено, що завдяки використанню передпосівної обробки насіння та посівів люцерни посівної стимуляторами росту і мікродобривами поліпшуються умови росту та розвитку культури та підвищується врожайність зеленої маси. Дослідження проводили на дослідному полі Вінницького національного аграрного університету (с. Агрономічне Вінницького р-ну) впродовж 2016–2019 рр. Висівали сорт Синюха (2010 р). На основі проведених досліджень встановлено, що кормову продуктивність люцерни посівної забезпечує застосування стимуляторів росту та мікродобрив на посівах, генетичний потенціал культура максимально реалізувала на 2-й рік вирощування. Встановлено дію стимуляторів росту на продуктивність люцерни та визначено оптимальне поєднання макро- і мікроелементів у сучасних комплексних добривах, що сприяє максимально можливій урожайності зеленої маси люцерни. Розроблено нові технологічні регламенти застосування біоорганічних препаратів та компонентів у технологічній схемі вирощування люцерни посівної. Виявлено, що в середньому за чотири роки вегетації люцерни посівної на сірих лісових ґрунтах в умовах Лісостепу Правобережного найвищу врожайність зеленої маси забезпечує варіант обробки посіву стимулятором росту Сапрогум у фазу гілкування та бутонізації + підживлення посіву у фазу бутонізації мікродобривом Вуксал — 41,0 т/га, що на 16,6% більше, ніж на контролі. Використання для обробки посіву стимулятора росту Люцис у фазу гілкування та бутонізації + підживлення посіву у фазу бутонізації мікродобривом Урожай бобові забезпечує врожайність зеленої маси на рівні 41,8 т/га, що на 18,2% більше, ніж на контролі. На основі розрахунків встановлено тісний кореляційно-регресійний зв’язок між урожайністю зеленої маси люцерни посівної та густотою і висотою рослин; погодними умовами.

Біографії авторів

Наталія Валеріївна Телекало, Вінницький національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Марина Вікторівна Мельник, Вінницький національний аграрний університет

Melnyk M.

Посилання

Petrychenko, V.F. (2007). Teoretychni osnovy intensyfikatsii kormovyrobnytstva v Ukraini [Theoretical bases of intensification of fodder production in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 10, 19–22 [in Ukrainian].

Kvitko, H.P. (2004). Polove kormovyrobnytstvo — osnova biolohichnoho zemlerobstva [Field fodder production is the basis of organic farming]. Zbirnyk naukovykh prats VDAU — Collection of scientific works of VDAU, 10, 11–13 [in Ukrainian].

Petrychenko, V.F. & Kvitko, H.P. (2004). Polove travosiiannia v systemi konveiernoho vyrobnytstva kormiv v Ukraini [Field grass sowing in the system of feed conveyor production in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 3, 30–32 [in Ukrainian].

Mashchak, Ya.I. & Tryhuba, I.L. (2009). Produktyvnist zlakovo-bobovykh travosumishok zalezhno vid udobrennia ta yikh skladu v umovakh zakhidnoho Lisostepu Ukrainy [Productivity of cereal and legume grass mixtures depending on fertilizers and their composition in the conditions of the western Forest-steppe of Ukraine]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo — Foothill and mountain agriculture and animal husbandry, 51 (1), 119–126 [in Ukrainian].

Holoborodko, S.P. & Sakhno, H.V. (Eds.). (2013). Espartset: Naukovyi ohliad [Sainfoin: Scientific review]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].

Mazur, V. et al. (2020). The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 101–105. URL: https://publons.com/publon/31072831/ [in English].

Mazur, V.A., Didur, I.M., Pantsyreva, H.V. & Telekalo, N.V. (2018). Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of RightBank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4), 26–33. URL: https://publons.com/publon/15818745/ [in English].

Palamarchuk, V. & Telekalo, N. (2018). The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24 (5), 785–792 [in English].

Kvitko, H.P. & Hetman, N.Ia. (2003). Azotfiksuiucha spromozhnist ta zbahachennia gruntu azotom zalezhno vid rokiv zhyttia liutserny posivnoi v umovakh Lisostepu [Nitrogen-fixing ability and soil enrichment with nitrogen depending on the years of life of alfalfa sown in the Forest-Steppe]. Kormy i kormovyrobnytstvo — Feeds and Feed Production, 51, 54–57 [in Ukrainian].

Petrychenkо, V.F. & Tsarenkо, M.K. (Eds.). (2008). Naukovi osnovy intensyfikatsii polovoho kormovyrobnytstva v Ukraini [Scientific bases of intensification of field fodder production in Ukraine]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Petrychenko, V., Hetman, N. & Veklenko, Yu. (2020). Obgruntuvannia produktyvnosti liutserny posivnoi za tryvaloho vykorystannia travostoiu v umovakh zminy klimatu [Substantiation of alfalfa productivity for long-term use of grass in the conditions of climate change]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 98, 3 [in Ukrainian].

Petrychenko, V.F. & Zabarnyi, O.S. (2012). Vplyv mineralnykh dobryv na formuvannia pokaznykiv kormovoi produktyvnosti liutserny posivnoi [Influence of mineral fertilizers on the formation of indicators of forage productivity of alfalfa]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU — Collection of scientific works of VNAU, 4 (36), 58–64 [in Ukrainian].

Moldovan, Zh.A. & Sobchuk, S.I. (2018). Produktyvnist travostoiv liu tserny posivnoi sortu syniukha zalezhno vid normy vysivu ta fazy skoshuvannia v umovakh Lisostepu Zakhidnoho [Productivity of grass stands of alfalfa of sowing variety of cyanosis depending on sowing rate and mowing phase in the conditions of the Western Forest-Steppe]. Kormy i kormovyrobnytstvo — Feeds and Feed Production, 85, 49–54 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-08

Номер

Розділ

АГРОНОМІЯ