Особливості розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві

Автор(и)

  • Аліна Анатоліївна Гайдар Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207687

Ключові слова:

екологічний маркетинг, екологічно безпечне виробництво, сталий розвиток, просування, маркетингові комунікації, комплекс маркетингу, маркетингові інструменти

Анотація

Проаналізовано особливості розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві. Здійснено порівняння біопрепаратів з традиційними аналогами, виявлено та описано їх переваги в маркетинговому та екологічному аспектах. Стосовно концепції сталого розвитку, мету виробництва біопрепаратів можна охарактеризувати як заміщення нестачі природних компонентів для ґрунту і для рослин, що втратили свої природні властивості внаслідок надмірного та неконтрольованого використання хімічних добрив та інших препаратів, які спричиняють деструктивний вплив на природні ресурси сільського господарства та навколишнє природне середовище. Висвітлено та узагальнено чинники формування та удосконалення системи управління екологічного маркетингу в біотехнологічній галузі. На цій основі було визначено ключові переваги біотехнологічного виробництва та окреслено передумови його подальшого розвитку щодо екологічного маркетингу. Підприємство, орієнтоване на виробництво і просування на ринку біопрепаратів, повинно, насамперед, зважати на поведінку та мотивацію споживачів і їх обізнаність з екологічними перевагами. Здебільшого це стосується сегмента В2В. Проаналізовано й виокремлено комплекс маркетингу для біотехнологічного виробництва. Запропоновано модель розвитку екологічного маркетингу в біотехнологічному виробництві у системі комплексу маркетингу «5P». Охарактеризовано специфічні особливості позиціонування підприємств на ринку біопрепаратів. Просування на ринок екологічних товарів відбувається під впливом сукупності інтересів суб’єктів ринку — споживачів, виробників, громадських і державних інститутів. Доведено, що від ефективності їх управління залежить успішність поширення екологічних товарів на ринку біопрепаратів. Суб’єкти господарювання приймають рішення щодо вибору варіантів розвитку, у т.ч. на основі екологічних товарів, оцінюють перспективи кож- ного з цих варіантів і вибирають оптимальний для довгострокового та ефективного функціонування на певному ринку.

Біографія автора

Аліна Анатоліївна Гайдар, Інститут агроекології і природокористування НААН

Haidar A.

Посилання

Balatsky, O. (1977). Zakhyst navkolyshnoho seredovyshcha [Environmental protection]. Кyiv: Znannia [in Ukrainian].

Chernichenko, O. (2010). Ekolohichno oriyentovanyy rozvytok pidpryyemstv Ukrayiny [Ecologically-oriented development of enterprises of Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny — Ukraine economy, 1, 116–21 [in Ukrainian].

Artysh, V. (2006). Upravlinski aspekty rozvytku ekolohichno chystoyi produktsiyi v silskomu hospodarstvi Ukrayiny [Management aspects of the development of environmentally friendly products in agriculture of Ukraine]. Naukovyy visnyk Natsional’noho ahrarnoho universytetu — Scientific Bulletin of the National Agrarian University, 102, 242–247 [in Ukrainian].

Bogarka, M. (2015). Formuvannya marketynhovoyi stratehiyi rozvytku ekolohichno chystykh innovatsiy u silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Formation of marketing strategy for the development of environmentally friendly innovations in agricultural production]. Visnyk Dniprovs’koho derzhavnoho ahroekonomichnoho universytetu — Bulletin of the Dnieper State Agroeconomic University, 35, 65–68 [in Ukrainian].

Bochko, O. (2007). Spryynyattya ta realizatsiya marketynhovykh kontseptsiy v ahrarnomu sektori ekonomiky [Perception and implementation of marketing concepts in the agricultural sector of the economy]. Visnyk L’vivs’koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of Lviv State Agrarian University, 14, 279–287 [in Ukrainian].

Lazarenko, V. (2016). Osoblyvosti ekolohichnoho marketynhu v silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Features of ecological marketing in agricultural production] Ekolohiya i pryrodokorystuvannya v systemi optymizatsiyi vidnosyn pryrody i suspil’stva: materialy III mizhnar. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Ecology and nature management in the system of optimization of relations between nature and society: materials of III International. scientificpractical conference] (pp. 203–206). Ternopil, March [in Ukrainian].

Furdychko, O. (2011). Stalyy rozvytok ahrarnoho sektora ekonomiky na osnovi ratsional’noho pryrodokorystuvannya [Sustainable development of the agricultural sector of the economy on the basis of rational nature management]. Ekonomist — Economist, 10, 6–8 [in Ukrainian].

Andriychuk, V. (2013). Ekonomika ahropromyslovoho kompleksu [Economics of agro-industrial complex]. Kyiv [in Ukrainian].

Sadchenko, E. (2002). Pryntsypy ta kontseptsiyi ekolohichnoho marketynhu [Principles and concepts of ecological marketing]. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].

North, Douglas (1997). Instituty, institutsional’nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, institutional change and the functioning of the economy]. Moskva [in Russian].

Lazarenko, V. (2017). Faktory ekolohichno oriyentovanoyi povedinky spozhyvachiv na vnutrishnomu rynku silskohospodarskoyi produktsiyi [Factors of ecologically oriented consumer behavior in the domestic market of agricultural products]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya: tradytsiyi, perspektyvy i innovatsiyi: materialy I mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Balanced nature management: traditions, perspectives and innovations: materials of the I international scientific-practical conference] (pp. 90–93). Kyiv, DIA [in Ukrainian].

Nagornova, S. (2007). Formuvannya systemy ahrarnoho marketynhu v suchasnykh umovakh [Formation of the system of agricultural marketing in modern conditions]. Visnyk KHNTUSH — Bulletin of KhNTUSG, 56, 187–192 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-08

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА