Ефективність вирощування хмелю (Humulus L.) без обрізування головних кореневищ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227253

Анотація

Обрізування головних кореневищ у технологічному процесі вирощування хмелю є од- нією з найбільш енергоємних агротехнічних операцій. Виконувати її потрібно у стислі терміни під час весняних робіт. Мета досліджень полягає у виявленні ефективності впливу вирощування хмелю без обрізування головних кореневищ у різні строки розвитку пагінців підземної частини рослини у весняний період на формування врожаю, якість шишок і скорочення витрат ручної праці та коштів. Методика досліджень — польові досліди, лабораторні дослідження, статистичні методи аналізу. Результати проведе- них наукових досліджень свідчать про можливість вирощування хмелю без обрізування головних кореневищ в умовах Північного Лісостепу та Полісся України. Встановлено, що найвищий відсоток (86,9–88,5%) обламаних паростків, який забезпечує приріст урожаю +0,9 ц/га, або +4,3% порівняно з традиційною технологією, спостерігався на варіантах із необрізаними кореневищами у весняний період до виходу їх на поверхню ґрунту завдовжки 3–5 см. На варіантах із необрізаними кореневищами за наявності вічок на підземній частині рослин і паростків, які вийшли на поверхню ґрунту, відсоток обламаних становив 20,0–26,5%, недобір урожаю сягав 1,0–1,8 ц/га, або на 4,8–8,6% менше, ніж на контролі. Вміст альфа-кислот у шишках хмелю в розрізі варіантів був практично однаковим і становив 5,1–6,0%. Розрахунок економічної ефективності показав, що вирощування хмелю без обрізування головних кореневищ дає можливість скоротити строки проведення цієї операції, зменшити затрати ручної праці до 170 люд.-год. та отримати чистий прибуток на 1 га хмільників у межах 6,4 тис. грн, не знижуючи при цьому урожайність шишок і якість. Вирощувати хміль без обрізування головних кореневищ економічно вигідно порівняно з традиційною технологією.

Біографії авторів

Олександр Богданович Остроменський, Інститут сільського господарства Полісся НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Олександр Петрович Стецюк, Інститут сільського господарства Полісся НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Микола Георгійович Михайлов, ТОВ «Хміль України»

доктор економічних наук

Посилання

Ryzhuk, S.M., Ratoshniuk, T.M. & Shtanko, I.P. (2020). Typovi resursozberihaiuchi tekhnolohichni proekty vyroshchuvannia khmeliu v zoni Polissia ta Lisostepu Ukrainy [Typical resource-saving technological projects of hop growing in the Polissya and Forest-Steppe zone of Ukraine]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Ryzhuk, S.M., Sukhoraba, V.P. & Nadtochii, P.P. (2019). Suchasne khmeliarstvo v Ukraini ta shliakhy pidvyshchennia yoho efektyvnosti [Modern hop growing in Ukraine and ways to increase its efficiency]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissya: zbirnyk naukovykh prats’ — Agroindustrial production of Polissya: a collection of scientific works, 12, 73–82 [in Ukrainian].

Ryzhuk, S.M., Ratoshniuk, T.M. & Ratoshniuk, V.I. (2018). Kontseptualni zasady udoskonalennia rynkovoho rehuliuvannia rozvytku vitchyznianoi haluzi khmeliarstva [Conceptual principles of improving market regulation of the domestic hop industry]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Ryzhuk, S.M., Sukhoraba, V.P. & Nadtochii, P.P. (2019). Stan haluzi khmeliarstva v Ukraini ta mozhlyvosti pidvyshchennia yii efektyvnosti u suchasnykh umovakh [The state of the hop industry in Ukraine and the possibility of increasing its efficiency in modern conditions]. Naukovi horyzonty — Scientific horizons, 7 (80), 29–40 [in Ukrainian].

Ratoshniuk, T.M. (2018). Otsinka suchasnoho stanu haluzi khmeliarstva Ukrainy [Assessment of the current state of the hop industry of Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky — Bulletin of Khmelnytsky National University. Series: Economic Sciences, 6, 1(264), 60–66 [in Ukrainian].

Titova, E.L. (1980). Vliyanie srokov obrezki gdavny’kh korenevishh na rost khmelya i formirovanie listovoj poverkhnosti [Effect of pruning timing gdavnyh korenevisch hop growth and formation of leaf surface]. Khmelevodstvo: nauchny’j sbornik — Hop growing: scientific collection, 2, 12–17 [in Russian].

Shabranskij, A.S. & Ostromenskij, O.B. (1991). Vivchennya mozhlivosti obrizuvannya golovnih korenevish hmelyu himichnim sposobom [Study of the possibility of pruning the main rhizomes of hops by chemical means]. Hmelyarstvo: naukovij zbirnik — Hop growing: a scientific collection, 13, 54–57 [in Ukrainian].

Shabranskij, A.S. (1992). Vivchennya periodichnogo obrizuvannya golovnih korenevish hmelyu [Study of periodic pruning of the main rhizomes of hops]. Hmelyarstvo: naukovij zbirnik — Hop growing: a scientific collection, 14, 33–36 [in Ukrainian].

Kostina, E.S. & Prochaeva, V.P. (1964). Khmelevodstvo [Hop-growing]. Moskva: Kolos [in Russian].

Vinogradov, V.N. (1977). Khmelevodstvo [Hop-growing]. Gor’kij [in Russian].

Aleksandrov, N.A., Kry’lova, M.I. & Ivanov, V.I. (1989). Praktikum po khmelevodstvu [Hops Workshop]. Moskva: Agropromizdat [in Russian].

Ostromenskij, O.B., Shabranskij, A.S. & Shulyar, V.M. (1996). Khmelyarstvo Ukrayiny: naukovi rozrobky z ahrotekhniky [Hop growing in Ukraine: scientific developments in agricultural technology], 16–20 [in Ukrainian].

Grenchik, M. & Bulla, Ya. (1969). Tsennyye nauchnyye issledovaniya po obrezke khmelya [Valuable hops pruning research]. Zhurnal «Chmelarstvi», 1, 15 [in Russian].

Godovanyj, A.A. (1994). Intensivnaya tekhnologiya vozdelyvaniya khmelya: nauch. metod. rekomendtsii [Intensive hop cultivation technology: scientific. method. recommendations]. Kiev: «Urozhaj» [in Russian].

Probst, C. et al. (2016). Hop powdery mildew control through alteration of spring pruning practices [іn English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

АГРОНОМІЯ