Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234461

Ключові слова:

економічний механізм, туристична діяльність, охорона навколишнього природного середовища, природні ресурси, туристична індустрія

Анотація

Проаналізовано механізми державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів у Стратегії—2026 р. Визначено, що впровадження та підвищення європейської культури в Україні буде забезпечуватись євроінтеграцією норм і стандартів у туристичній сфері, освітній сфері. Активізація рекреаційного потенціалу туристичної діяльності має здійснюватися при раціональному використанні рекреаційних ресурсів, покращенні надання туристичних послуг (підвищення якості наданих послуг у готелях, транспортної інфраструктури, новітня матеріально-технічна база). Визначено, що туристична діяльність стала перспективною галуззю у міжнародному бізнесі, яка має різні напрями розвитку, індустрію курортних центрів, фінансові можливості та інструменти, систему комунікацій, всі ці складові є передумовою розвитку інших галузей економіки, де створюються нові робочі місця, що вирішує проблеми пов’язані із зайнятістю працездатного населення. А також до основних причин гальмування розвитку рекреаційного туризму в Україні можна віднести: низький рівень розвитку транспортної інфраструктури, туристичної інфраструктури, недостатня пропускна здатність, висока вартість проживання та харчування у готельних комплексах, не- вигідні умови для бізнесу, низький рівень якості наданих туристичних послуг, недос­татня кількість кваліфікованого персоналу. Встановлено, що Євроінтеграція в галузі рекреаційного туризму визначає взаємовідносини між підприємствами або юридичними особами, які надають туристичні послуги, а також забезпечує надання довгострокового характеру інтегрованим підприємствам, при якому спрощується впровадження інновацій, зменшуються витрати на туризм, обмежується конкуренція та знижуються ризики невизначеності у реалізаціях та забезпеченні туристичних послуг. Доведено, що туристична діяльність постає одним із основних пріоритетних напрямів розвитку економіки держави, яка, своєю чергою, реалізує ефективний механізм розвитку ту- ризму, який включає складові для успішного ведення цього бізнесу в Україні. Запропо- новані складові організаційно-економічного механізму, а саме: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, фінансово-економічний та інформаційно-аналітичний зможуть забезпечити сталий розвиток рекреаційного туризму у подальшому та надати йому довгостроковий характер.

Біографії авторів

Оксана Іванівна Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік

Катерина Олександрівна Бабікова, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Borblik, K.E. (2018). Teoretychni zasady doslidzhennya funktsionuvannya rynku turystychnykh posluh [Theoretical bases of research of functioning of the market of tourist services]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 22, 142–145 [in Ukrainian].

Bil, M.M. & Kraynyk, O.P. (Ed). (2011). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu na regionalnomu rivni: teoretyko-prykladnyi aspekt [The mechanism of state management of the tourism industry at the regional level: theoretical and applied aspect]. Lviv [in Ukrainian].

Liubitseva, O.O. (2005). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)]. Kyiv [Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities]. Kyiv [in Ukrainian].

Borushchak, M. (2006). Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv [Problems of formation of strategy of development of tourist regions]. Lviv [in Ukrainian].

Guljaev, V.G. (2008). Turizm: Jekonomika i social’noe razvitie [Tourism: Economy and social development]. Moscow [in Russian].

Karpova, G.A. (2005). Jekonomika sovremennogo turizma [Economics of modern tourism]. Moscow [in Russian].

Pro turyzm: Zakon Ukrayiny vid 15.09.1995 [On Tourism: Law of Ukraine from September 15th, 1995]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, № 325/95 [in Ukrainian].

Temnyj, Ju.V. (2001). Vvedenie v jekonomiku turizma [Introduction to the economics of tourism]. Moscow [in Russian].

Kyfiak, V.F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine]. Chernivtsi [in Ukrainian].

Gudz, M. (2012). Mekhanizm formuvannya ta realizatsiyi ekoloho-ekonomichnykh stratehiy rozvytku turyzmu [The mechanism of formation and implementation of ecological and economic strategies for tourism development]. Naukovyy visnyk Chernihivs’koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya — Scientific Bulletin of the Chernihiv State Institute of Economics and Management, 3 (15), 16–21 [in Ukrainian].

Zaitseva, V. & Korniienko, O. (2012). Mizhnarodnyy turyzm ta hlobalizatsiya v suchasnomu sviti [International tourism and globalization in the modern world]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu — Bulletin of Zaporizhia National University, 2 (8), 55–65 [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: rozporyadzhennya vid 16.03.2017 [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026: order of 16.03.2017]. Kabinet Ministriv Ukrayiny — Cabinet of Ministers of Ukraine, 168-р. art. 2041. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Gorbyleva, Z.M. (2007). Jekonomika turizma [Economics of tourism]. Minsk [in Russian].

Semenov, V.F. & Nabiieva, A.E. (2017). Osnovni skhemy i napryamy rehulyuvannya sfery rekreatsiyi i turyzmu v krayinakh YES [The main schemes and areas of regulation of recreation and tourism in the EU]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 27, 4, 83–90 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті