Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природноресурсного потенціалу

Автор(и)

  • Надія Василівна Палапа Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3748-6414
  • Оксана Миколаївна Нагорнюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Марина Олександрівна Тонюк Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3810-8864
  • Світлана Михайлівна Гончар Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1636-7133
  • Юлія Володимирівна Шевченко Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2798-0577

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234467

Ключові слова:

агросфера, агроекологія, екологозбалансований розвиток сільських територій, екологічна безпека сільськогосподарського виробництва і продовольства, комплексний соціоагроекологічний моніторинг

Анотація

У сучасному соціально-еколого-економічному житті України сільські території займають особливе місце — це невід’ємна частина агросфери, адже на них проживає більше третини населення нашої держави. Ці території характеризуються винятковим внеском у формування основ продовольчої безпеки. Нарощування експортного потенціалу країни робить розвиток сільських територій одним з основних пріоритетів державної політики України, який спрямований на підвищення стандартів життя сільського населення, зростання ефективності функціонування АПК, покращання стану довкілля та поліпшення якості життя селян. Однак, до проведення земельної реформи, моніторинг земель сільськогосподарського призначення на території колишніх колгоспів і радгоспів проводився на державному рівні, а селітебні території, де населення вирощувало продукцію для власних потреб, ніколи не досліджувалися. І за свідченнями самого населення, ніякі норми використання хімічних засобів захисту і удобрення ніколи не дотримувались. Багаторічними дослідженнями, проведеними в Інституті агроекології і природокористування НААН встановлено, що на території селітебної зони сільських населених пунктів питна вода забруднена нітратами, овочева продукція — нітратами і важкими металами, що вказує на необхідність проведення моніторингу на селітебній території. Сучасна екологічна оцінка сільських селітебних територій донині залишається актуальною, нереалізованою і потребує регулярних досліджень, соціально-екологічного моніторингу та наукового обґрун- тування екологозбалансованого їх розвитку. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, скорочення лісів і лісосмуг, інтенсивне розорювання земель, посилення процесів водної і вітрової ерозії, осушення боліт, міграція та зменшення кількості досвідченого сільського населення призвели агросферу України до деградації. Аналіз сучасних стратегій розвитку сільських територіальних громад показав, що у жодній із них не береться до уваги екологічний природоохоронний аспект. У кращому випадку соціально-економічний, а зазвичай — просто економічний розвиток. Це свідчить про те, що лідери громад не мають належної підготовки щодо виконання покладених на них функцій сучасного розвитку громад з урахуванням екологічної безпеки і політики. Досі низька екологічна культура і свідомість сільського населення України гальмує цивілізований розвиток сільських територій, а разом із ним і якість життя самого населення на цих територіях.

Біографії авторів

Надія Василівна Палапа, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Оксана Миколаївна Нагорнюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Марина Олександрівна Тонюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Biliavskiy, G.O. & Butchenko, L.I. (2006). Osnovy ekolohii: teoriia i praktykum: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of ecology: theory and workshop]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Palapa, N.V. et al. & Furdychkо, O.I. (Ed). (2020). Ecologichnyi stan silskyh selitebnyh terytorii za vplyvu svynarskyh gospodarstv riznyh potuzhnostei (naukovo-praktychni rekomendatsii) [Ecological conditionof rural residential areas under the influence of pig farms of different capacity (scientific and practical recommendations)]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Gudz, V.P., Shuvar, I.A., Yunik, A.V., Rykhlivsky, I.P. & Mishchenko, Yu.G. (2014). Adaptyvni systemy zemlerobstva. Zabrudnenna gruntu vazhkymy metalamy nf inshymy himichnymy rechovynam [Adaptive farming systems. Soil pollution by heavy metals and other chemicals]. Kyiv: Center for Educational Literature. URL: https://pidru4niki.com/1657072262600/tovaroznavstvo/zabrudnennya_gruntu_vazhkimi_metalami_inshimi_himichnimi_rechovinami [in Ukrainian].

Ministry of health of the USSR (1989). Metodicheskie ukazania po opredeleniyu nitratov i nitritov v produkcii rastenievodstva [Guidelines for the determination of nitrates and nitrites in crop products]. Moskva. URL: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/ 4293828869.htm [in Russian].

Bulygin, S.Yu. & Nagorniuk, O.M. (2006). Potribna sluzhba ohorony gruntiv. [Need Soil Protection Service]. Naukovyy visnyk NAU — Scientific Bulletin of NAU, 100, 287–292 [in Ukrainian].

Yakist gruntu. Vyznachennia lehkohidrolizovanoho azotu metodom Kornfilda [Soil quality. Determination of easily hydrolyzed nitrogen by the Cornfield method]. (2016). DSTU7863:2015 from 1th Juli 2016. Kyiv: DP «UkrNDNC» [in Ukrainian].

Yakist gruntu. Vyznachennia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za metodom Kirsanova v modyfikatsii NNTs IHA [Soil quality. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium by the method of Kirsanov in the modification of NSC IGA] (2006). DSTU ISO 4405:2005 from 1th April 2006. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine [in Ukrainian].

Nagorniuk, O.M. (2008). Sotsialno-ekolohichni doslidzhennia ahrosfery ta yikh rol u formuvanni ekolohichnoi kultury naselennia Ukrainy [Socioecological research of the agrosphere and their role in the formation of ecological culture of the population of Ukraine]. Bezpeka zhyttiediialnosti — Life safety, 1–2, 10–14 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2020). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2019 rik: Statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2019: Statistical collection]. Kyiv. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf [in Ukrainian].

Nagorniuk, O. (2016). System principles of implementation the effective social and environmental monitoringin Ukraine. Edukacja — Technika — Informatyka, 1, 147–151. URL: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_6_1.pdf [in English].

Rezoliutsiia Heneralnoi asamblei OON «Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyi v oblasti staloho rozvytku na period do 2030 roku» vid 25 veresnia 2015 r. [UN General Assembly Resolution «Transforming Our World: An Agenda for Sustainable Development until 2030»] (2015). URL: https://www.kmu.gov.ua/ diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [in Ukrainian].

Kostyuchenko, D.L. (2017). Rozvytok silskykh terytorii v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Development of rural areas in Ukraine: problems and prospects]. Efektyvna ekonomika — Effective economy, 4. Dnipro. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556 [in Ukrainian].

Voda pytevaia. Metodы opredelenyia soderzhanyia nytratov [Drinking water. Methods for determining the content of nitrates]. (2003). GOST ISO 18826:73 from 1th January 1974. Moskva [in Russian].

Grishko, V.M., Sishchikov, D.V., Piskova, O.M., Danilchuk, O.V. & Mashtaler, N.V. (2012). Vazhki metaly: nadkhodzhennia v grunty, translokatsiia u roslynakh ta ekolohichna bezpeka [Heavy metals: entry into soils, translocation in plants and environmental safety]. Donetsk: Donbass [in Ukrainian].

Grunty. Vyznachennia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za modyfikovanym metodom Chirikova [Soils. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium by the modified Chirikov method]. (2003). DSTU ISO 4115:2002 from 1th January 2003. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine [in Ukrainian].

Sozinova, O.O. & Priestera, B.S. (1994). Metodyka sutsilnoho gruntovo-ahrokhimichnoho monitorynhu silsko-hospodarskykh uhid Ukrainy [Methods of continuous soil and agrochemical monitoring of agricultural lands of Ukraine]. Kyiv: IAB UAAN [in Ukrainian].

Palapa, N.V. et al. & Furdychkо, O.I. (Ed.). (2020). Kontseptsiia zbalansovanoho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy z vrakhuvanniam dosvidu yevropeiskykh krain [The concept of balanced development of rural areas of Ukraine taking into account the experience of European countries]. Kyiv: LLC «DIA» [in Ukrainian].

Nagorniuk, O.M., Palapa, N.V., Toniuk, M.O. & Biliavskiy, G.O. (2021). Sotsialno-ekolohichni aspekty u doslidzhenniakh bezpeky silskohospodarskoho vyrobnytstva Ukrainy [Socio-ecological aspects in research of safety of agricultural production of Ukraine]. Vinnytsia: KZVO VABO [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті