Вплив добрив на показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Полісся

Автор(и)

  • Олександр Васильович Єгоров Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8645-9661
  • Наталія Павлівна Жидок Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8617-8130
  • Олена Миколаївна Грищенко Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1241-7183
  • Ірина Ігорівна Шабанова Чернігівська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6128-0902

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240329

Ключові слова:

ґрунт, гумус, рухомі сполуки фосфору, рухомі сполуки калію, сівозміна, баланс гумусу, гній, солома, сидерати, мінеральні добрива, система удобрення

Анотація

Досліджено вплив підстилкового гною та соломи як добрива в чистому вигляді, та в поєднанні з гноєм, сидеральними і мінеральними добривами на вміст гумусу й основних елементів живлення в дерново-підзолистому ґрунті. Установлено помітний вплив на зміну вмісту гумусу на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від систем удобрення. Найбільші показники вмісту гумусу в ґрунті встановлено на варіантах зі внесенням 40 т/га гною, 0,97–1,14% і 1,17–1,23% відповідно, та соломи 4 т/га у поєднанні з люпиновим сидератом — 0,94–1,15% і 1,16–1,25%. Найістотніше зростання вмісту гумусу за ротацію відмічено у сидеральній сівозміні, на фоні без добрив показник зріс на 0,05–0,29%, на фоні внесення N40P40K120 — на 0,03–0,21%, у плодозмінній сівозміні — 0,05–0,19 % та 0,01–0,09% відповідно. Аналізуючи динаміку вмісту легкогідролізованого азоту було встановлено, що найбільше його зростання як на початку, так і наприкінці ротації сівозмін забезпечували варіанти зі внесенням 40 т/га гною (+69… +85 мг/кг ґрунту), 4 т/га соломи з половинною дозою гною (+63…+82 мг/кг ґрунту) та соломи з сидератами (+71…+80 мг/кг ґрунту). Внесення гною, соломи та приорювання сидератів сприяло зростанню вмісту рухомих сполук фосфору від 9 до 69 мг/кг ґрунту на фоні без внесення добрив і від 38 до 67 мг/кг ґрунту на фоні N40P40K120. Поєднання соломи з гноєм і соломи з сидератами за внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню вмісту рухомих сполук фосфору до рівня, який зафіксовано у варіанті за внесення 40 т/га гною, а в окремих варіантах досліду навіть і перевищувати його. Встановлено, що бездефіцитний та позитивний баланс калію за ротацію плодозмінної й сидеральної сівозмін забезпечували варіанти із внесенням 4 т/га соломи у поєднанні з 20 т/га гною та соломи 4 т/га у поєднанні з люпиновим сидератом на фоні N40P40K120. Розраховані баланси та продуктивність використання ріллі в короткоротаційних сівозмінах Полісся. У плодозмінній сівозміні за відчуження зеленої маси люпину на корм баланс гумусу має від’ємні показники. Варіанти з внесенням 10 т/га сівозмінної площі гною (–0,03 т/га) та 1 т/га соломи з половинною дозою гною (–0,1 т/га) на фоні внесення N35P35K85 дали можливість максимально наблизитися до бездефіцитного балансу гумусу. У сидеральній сівозміні позитивний баланс гумусу спостерігається за внесення 10 т/га гною (+0,21…+0,29 т/га), 1 т/га соломи у поєднанні з 5 т/га гною (+0,13…+0,22 т/га) та 1 т/га соломи у поєднанні з сидератом (+0,09…+0,18 т/га). Близькими до бездефіцитного балансу гумусу є варіант зі внесенням 1 т/га соломи у чистому вигляді. Альтернативою гною в умовах Полісся повинно бути використання соломи у поєднанні з сидеральними добривами (зокрема, люпином), що сприятиме збереженню та відтворенню вмісту гумусу в ґрунті, поліпшенню балансу поживних елементів та підвищенню продуктивності використання ріллі в сівозмінах

Біографії авторів

Олександр Васильович Єгоров, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Олена Миколаївна Грищенко, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Saiko, V.F. (2007). Systemy obrobitku hruntu v Ukraini [Tillage systems in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN — Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS, 1, 3–10 [in Ukrainian].

Kaminskyi, V.F. & Saiko, V.F. (2013). Vykorystannia zemelnykh resursiv v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy u konteksti svitovoho stabilnoho rozvytku [The use of land resources in agro-industrial production of Ukraine in the context of world stable development]. Zemlerobstvo — Agriculture, 85, 3–13 [in Ukrainian].

Saiko, V.F. (2009). Osoblyvosti zemlerobstva u zviazku zi svitovoiu ekonomichnoiu kryzoiu [Peculiarities of agriculture in connection with the global economic crisis]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN — Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS, (special issue), (spetsvypusk), 3–18 [in Ukrainian].

Roik, M.V. (2003). Suchasni naukovo-obgruntovani pidkhody do vykorystannia zemli [Modern science-based approaches to land use]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 1, 5–23 [in Ukrainian].

Khodonivska, O.V. & Korchynska, S.H. (2016). Efektyvnist zastosuvannia mineralnykh i orhanichnykh dobryv u silskomu hospodarstvi [Efficiency of application of mineral and organic fertilizers in agriculture]. Ekonomika APK — Economics AIC, 4, 21–27 [in Ukrainian].

Mineyev, V.G. & Shevtsova, L.K. (1978). Vliyaniye dlitelnogo primeneniya udobreniy na gumus pochvy i urozhay kultur [Influence of long-term use of fertilizers on soil humus and crop yield]. Agrokhimiya — Agrochemistry, 7, 134–141 [in Russian].

Tsiuk, O.A. (2009). Vplyv orhanichnykh dobryv na rodiuchist gruntu [Influence of organic fertilizers on soil fertility]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytutu zemlerobstva UAAN» — Collection of scientific works of the NRC «Institute of Agriculture of UAAS», 1–2, 60–68 [in Ukrainian].

Berdnikov, A. & Volkogon, V. (2013). Agrarii za zelenykh [Farmers for greens]. Zerno — Grain, 5, 58–61 [in Ukrainian].

Shuvar, I.A., Shuvar, A.I., Sendetskyi, V.M. & Tymofiichuk, O.B. (2015). Soloma dopomozhe rodiuchosti gruntu [Straw will help soil fertility]. Ahrobiznes sohodni — Agribusiness today, 17 (312), 40–43 [in Ukrainian].

Tarariko, O.H. (2017). Biolohizatsiia ta ekolohizatsiia gruntozakhysnoho zemlerobstva [Biology and ecology of agricultural farming]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 10, 5–9 [in Ukrainian].

Vasylenko, M. (2012). Soloma — tsinne orhanichne dobryvo [Straw is a valuable organic fertilizer]. Khimiia. Ahronomiia. Servis — Chemistry. Agronomy. Service, 4, 14–17 [in Ukrainian].

Hrynyk, I.V., Bakun, Yu.O. & Yehorov, O.V. (2003). Produktyvnist sivozmin Polissia zalezhno vid sposobiv vykorystannia solomy na dobryvo [Productivity of crop rotations in Polissya depending on the methods of using straw for fertilizer]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN — Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS, spetsvypusk — special issue, 42–48 [in Ukrainian].

Dovban, K.Y. (2009). Zelenoe udobrenye v sovremennom zemledelyy [Green fertilizer in modern agriculture]. Mynsk: Belorusskaia nauka [in Russian].

Dehodiuk, E.H., Litvinova, O.A., Yarmolenko, Ye.V. & Dmytrenko, O.V. (2019). Vplyv orhanichnykh dobryv na rodiuchist siroho lisovoho gruntu [Influence of organic fertilizers on the fertility of gray forest soil]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 31–35 [in Ukrainian].

Berdnikov, O.M. et al. (2012). Efektyvne vykorystannia syderativ u suchasnomu zemlerobstvi (naukovometodychni rekomendatsii) [Effective use of green manures in modern agriculture: scientific and methodical recommendations]. Chernihiv [in Ukrainian].

Balaiev, A.D., Naumovska, O.I. & Tseliutin, V.P. (2003). Soloma yak orhanichne dobryvo na chornozemnykh gruntakh [Straw as an organic fertilizer on chernozem soils]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN (spetsvypusk) — Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS (special issue), 38–42 [in Ukrainian].

Dehodiuka, Ye.H. (Eds.). (2013). Kultura syderatsii [Culture of greening]. Kyiv: Agrarian Science [in Ukrainian].

Kubat, J., Novakova, J. & Simon, T. (2006). Conservation Agriculture. Organic Farming and GM crops in Czech Republic. Report D. 1.1 A 10. KASSA Project. CIRAD, France, 1–20, 328 [in English].

Langley, I.A., Heady, Е.О. & Olson, К.D. (1983). The macro implications of a complete transformation of US agricultural production to organic farming practices. Agricultural ecosystems Environment, 10 (4), 323–338 [in English].

Myshustyn, E.N. (Ed.). (1980). Ispol’zovaniye solomy kak organicheskogo udobreniya [Using straw as organic fertilizer]. Moskva: Nauka [in Russian].

Miroshnichenko, N.N. & Fataev, A.I. (2008). Kachestvo pochv — zalog prodovol’stvennoj bezopasnosti strany’ [Soil quality is the key to food security of the country]. Agrovi’snik. Ukrayina — Agrovisnik. Ukraine, 10 (32), 28–42 [in Russian].

Dospekhov, B.A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy) [Method of field experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. Мoskva: Agropromizdat [in Russian].

Yakist hruntu. Metody vyznachannia orhanichnoi rechovyny [Soil quality. Methods for determination of organic matter]. (2005). DSTU 4289:2004 from 1st Juli 2005. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Yakist hruntu. Vyznachennia lehkohidroliznoho azotu metodom Kornfilda [Soil quality. Determination of light hydrolysis nitrogen by the Cornfield method]. (2005). DSTU 7863:2015 from 1st Juli 2016. Kyiv: DP «UkrNDNTs» [in Ukraine].

Yakist gruntu. Vyznachannia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za metodom Kirsanova v modyfikatsii NNTs IHA [Soil quality. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium by the method of Kirsanov in the modification of NSC IGA]. (2006). DSTU 4405:2005 from 1st Juli 2006. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Tarariko, Yu.O., Nesmashna, O.Ie. & Hlushchenko, L.D. (2001). Enerhetychna otsinka system zemlerobstva i tekhnolohiivyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur. Metodychni rekomendatsii [Energy assessment of farming systems and technologiesgrowing crops. Methodical recommendations]. Kyiv: Nora-print [in Ukrainian].

Tomme, M.F. (1964). Korma SSSR. Sostav i pitatel’nost’ [Forage of the USSR. Composition and nutritional value]. Moskva: Kolos [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-16

Номер

Розділ

Статті