Сучасні передумови формування суспільної екологічної цінності за біхевіористичним підходом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263327

Ключові слова:

поведінкова економіка, екологічно безпечне виробництво, сталий розвиток, поведінка індивіда, сільське господарство, екологічна безпека, продовольча безпека

Анотація

Проаналізовано та приділено значну увагу питанню формування сталої екологічно орієнтовної культури споживання екологічно безпечних харчових продуктів, зокрема в контексті Європейського Зеленого курсу в питанні спроможності України виконати вимоги Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у частині гармонізації екологічного законодавства ЄС з вітчизняним, та приведення власних ресурсів агросфери згідно з вимогами зазначеної директиви. Охарактеризовано вплив зазначеного курсу на куль- туру споживання екологічно безпечних продуктів та ставлення до навколишнього природного середовища в довгостроковій перспективі. Здійснено оцінку впливу військової агресії з боку Російської Федерації на культуру споживання та ставлення українських споживачів до власних ресурсів у сучасних умовах, наголошено на наявних екологічних проблемах агросфери та наслідків, з якими зіштовхується українське сільське господарство в найближчій перспективі. Обґрунтовано ціннісно-ієрархічну структуру індивіда за біхевіористичним підходом в екологічно орієнтовному сільському господарстві згідно з гносеологічним принципом, де рушійним елементом змін виступає конкретна людина на когнітивно-індивідуальному рівні. Наголошено та приділено значну увагу інституційному забезпеченню екологічної освіти та збільшенню її рівня в соціальній площині, що є основним фундаментально-інституційним інструментом забезпечення сталого споживання екологічно безпечних продуктів та дбайливого ставлення членів суспільства до власних ресурсів і довкілля загалом. Наголошено, що вирішення питання екологічної та продовольчої безпеки лежить у систематизації раціональної та ірраціональної поведінки індивіда, яка має будуватися не лише на принципах забезпечення економічної ефективності, а й у формуванні національної екологічної культури та свідомості.

Біографія автора

В.І. Лазаренко, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор філософії

Посилання

Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. The American economic review, 93 (5), 1449–1475 [in English].

Tversky, A. (1971). Belief in the law of small numbers. Psychological Bulletin, 76 (2), 105–110 [in English].

Simon, H. (1955). Behavioral Model of Rational Choice. Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118 [in English].

Katona, G. (1951). Psychological Analysis of Economic Behavior. NY: McGrow-Hill [in English].

Allais, Maurice (1998). Nobel recipient warned of global economic crises. URL: boston.com [in English].

Bobykh, І. (2010). Proportsiyi ta perspektyvy formyvannya natsional’noho bahat·stva Ukrayiny: monohrafiya [Proportions and prospects of formation of national wealth of Ukraine: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Butenko, V. (2013). Povedinkova ekonomika yak instrument marketynhu v suchasnomu ahrobiznesi [Behavioral economics as a marketing tool in modern agribusiness]. Zbirnyk naukovykh prats’ Tavriys’koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) — Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), 1 (3), 52–57 [in Ukrainian].

Danilishin, B. (2008). Naukovi narysy z ekonomiky pryrodokorystuvannya: monohrafiya [Scientific essays on the economics of nature management: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Kolyadich, O. (2017). Povedinkova ekonomichna teoriya v poyasnenni sotsialno-trudovykh vidnosyn [Behavioral economic theory in the explanation of social and labor relations]. Vcheni zapysky universytetu «KROK» — Scientific notes of KROK University, 48, 47–57 [in Ukrainian].

European Green Deal: Commission presents actions to boost organic production (25 march 2021). European Commision. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275 [in English].

Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in English].

Yurchenko, L. (2018). Ekolohichni tsinnosti v strukturi ekolohichnoyi svidomosti y ekolohichnoyi kul’tury [Ecological values in the structure of ecological consciousness and ecological culture]. URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_78/Jurchenko.pdf [in Ukrainian].

Gaidar, A. (2020). Systema funktsionuvannya ekolohichnoho marketynhu v biotekhnolohichnomu vyrobnytstvi [The system of functioning of ecological marketing in biotechnological production]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 2, 46–52 [in Ukrainian].

Gaidar, A. (2020). Osoblyvosti rozvytku ekolohichnoho marketynhu v biotekhnolohichnomu vyrobnytstvi [Features of development of ecological marketing in biotechnological production]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological Journal, 2, 98–105 [in Ukrainian].

Ushkalyov, V. & Martiyanova, M. (2016). Povedinkovi aspekty upravlinnya rozvytkom personalu pidpryyemstva. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Behavioral aspects of enterprise personnel development management. Global and national economic problems]. Elektronne naukove fakhove vydannya Mykolayivs’koho natsional’noho universytetu im. O.M. Sukhomlyns’koho — Electronic scientific publication of Mykolaiv National University named after O.M. Sukhomlynskyi, 13, 387–392 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Статті