Польові лісосмуги Середнього Лісостепового Придніпров’я як сировинні угіддя для бджільництва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2023.276726

Ключові слова:

нектаро- та пилконосні рослини, фіторізноманіття полезахисних лісових смуг

Анотація

Дослідження забезпеченості бджолярської галузі спектром нектаро- та пилконосних рослин є досить важливим для зростання кількісного насичення бджолосім’ями певних територій. Для цього необхідно проаналізувати все фіторізноманіття штучно створених насаджень, спонтанних та природних лісових угруповань, які широко поширені на території Середнього Лісостепового Придніпров’я. До цього нами було попередньо досліджено участь цих сировинних рослин зі списку деревних і чагарникових видів лісових насаджень досліджуваної території, а в цій роботі нами проаналізовано повну участь наявних видів рослин в угрупованнях полезахисних лісових смуг. Аналіз поширення нектаро- та пилконосних видів дав можливість виявити 91 вид рослин, які мають різноманітну представленість у цих рослинних угруповань. Найціннішими сировинними видами є Tilia cordata Mill. та Robinia pseudoacacia L., які переважають у частині досліджених угруповань і перспективні для головного продуктивного медозбору. Також у цих насадженнях є деякі види з доволі високим значенням сировинної цінності, але вони переважно мають незначне поширення. Крім того, відмічено значну групу рослин, які широко розповсюджені, але не належать до гарних медоносів. Досліджені насадження в сукупності наявних у них деревних, чагарникових та трав’янистих видів рослин можуть також активно використовуватися бджолами як джерело підтримуючого взятку практично впродовж усього періоду їхньої льотної активності. Особливо важливим є застосування полезахисних лісових смуг як сировинних угідь, внаслідок досить частого їх виявлення біля населених пунктів, де зазвичай розміщені пасіки, а також можливого використання захисних лісових насаджень для розташування пасік при кочівлях. Окрім того, виконано часткову корекцію значень нектарної і пилкової активності окремих видів та загальної сировинної цінності частини з цих видів.

Біографії авторів

І.В. Соломаха, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат біологічних наук

Д.М. Постоєнко, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

кандидат сільськогосподарських наук

В.А. Соломаха, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

Посилання

Solomakha, I. & Shevchyk, V. (2020). Syntaksonomiia polezakhysnykh lisovykh smuh Serednoho Prydniprovia [Syntaxonomy of Middle Dnieper windbreak forest strips]. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal — Chornomorski botanical journal, 16 (1), 40–54. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2020-16-1-2 [in Ukrainian].

Goncharenko, I. et al. (2022). Phytoindicational assessment of the vegetation of afforestation belts in the Middle Dnipro Region, Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies, 10 (2), 30–39. DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2022-0009 [in English].

Solomakha, I., Tymochko, I., Postoienko, V. & Solomakha, V. (2022). Nektaronosni ta pylkonosni roslyny u lisovykh nasadzhenniakh Serednoho Lisostepovoho Prydniprovia [Nectaronous and pollonous plants in forest plantations of the Middle Forest-Steppe of Prydniprovia]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 38–45. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.257124 [in Ukrainian].

Tymochko, I. (2021). Osoblyvosti rozpodilu nektaronosnykh ta pylkonosnykh roslyn u lisovykh nasadzhennyakh Pivnichno-Skhidnoho Lisostepu Ukrayiny [Peculiarities of the distribution of nectar-bearing and pollen-bearing plants in forest stands of the North-Eastern Forest Steppe of Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 31–36. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252953 [in Ukrainian].

Tymochko, I., Postoienko, D. & Solomakha, I. (2022). Derevni ta chaharnykovi nektaronosni ta pylkonosni roslyny nasadzhen polovykh lisosmuh Pivnichno-Skhidnoho Lisostepu Ukrainy [Tree and shrub nectar-bearing and pollen-bearing plants of plantations of field forest strips of the Northeastern Forest-Steppe of Ukraine]. Suchasne bdzhilnytstvo: problemy — dosvid — novi tekhnolohii: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu [Modern beekeeping: problems — experience — new technologies: Materials of the scientific and practical conference with international participation]. (рр. 67–71). Kyiv [in Ukrainian].

Bodnarchuk, L.І., Solomakha, T.D., Ilyash, A.M. et al. (2011). Atlas medonosnykh roslyn Ukrainy [Atlas of honey plants of Ukraine]. Kyiv: Urozhai [in Ukrainian].

Solomakha, V., Senchylo, O. & Postoienko, V. (2020). Osoblyvosti stvorennia reiestru nektaro- ta pylkonosnykh roslyn yak skladovoho elementa kadastru medonosnykh resursiv Ukrainy [Aspects of creation of the nectariferous and pollen plants registry as a constituent element of the cadastre of meliferous resources of Ukraine]. Bdzhilnytstvo Ukrainy — Beekeeping of Ukraine, 1 (4), 62–67 [in Ukrainian].

Shevchyk, V., Borysenko, M., Solomakha, I. & Solomakha, V. (2022). Osoblyvosti vykorystannya lisovykh nasadzheny Serednioho Prydniproviya z uchastyu Robinia pseudoacacia yak syrovynnykh uhidy dlya bdzhilynytstva [Peculiarities of the use of forest plantations of the Middle Dnieper region with the participation of Robinia pseudoacacia as raw land for beekeeping]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 55–63. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263317 [in Ukrainian].

Mosyakin, S. & Fedoronchuk, M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kyiv [in English].

Solomakha, V., Ilyash, A. & Solomakha, T. (1993). Otsinka roslynnykh resursiv za analizom uchasti medonosnykh roslyn [Assessment of plant resources based on the analysis of the participation of honey plants]. Ukrayinsikyy botanichnyy zhurnal — Ukrainian botanical journal, 50 (2), 116–121 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті