Синтез еколого-економічних аспектів як методологічних засад конституційно вмотивованого землеприродокористування в сучасній Україні

Автор(и)

  • Олександер Іванович Ковалів Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-4908-7963

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283693

Ключові слова:

Конституція України, земля та її природні ресурси, екологія, система, когнітивна земельна економіка, методологія, звершення земельної реформи

Анотація

Здійснено аналіз екологічних і економічних аспектів здійснення землеприродокористування, що базуються на сутності здобутих нами нових теоретичних знань конституційного земельного права як сучасну потребу невідкладної інституалізації чинних конституційних земельних норм. Метою статті є розкриття основних емпіричних результатів аналізу і синтезу еколого-економічних аспектів стосовно методологічних засад землеприродокористування для застосування методів і способів оцінювання природних ресурсів (природних об’єктів) як науково-практичних передумов законного природокористування, що ґрунтуються на чинних земельних нормах Конституції України. Встановлено, що еколого-економічні аспекти стосовно методологічних засад землеприродокористування, є невід’ємною гранню нормативно-правових аспектів і цілковито узгоджуються між собою, оскільки їхня сутність ґрунтується на тих самих земельних нормах Конституції України. Доведено, що еколого-економічні відносини виникають між конкретними суб’єктами права власності, якими є, з одного боку, — Український народ як абсолютний власник усіх природних ресурсів, а з іншого боку — власник (орендар) земельної ділянки як «господар» і «користувач» природних ресурсів чужої власності. Оскільки, відповідно до Конституції України, власність Українського народу на землю та її природні ресурси зобов’язує і не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству, надважливо передусім, ідентифікувати й сертифікувати всі природні об’єкти, які мають природно-заповідну, природоохоронну, оздоровчу, рекреаційну, історико-культурну та іншу цінність. Встановлено, що лише за умов імплементації чинної конституційної норми «користування» власністю Українського народу, замість надуманої норми в Земельному кодексі України (ст. 79) і в Цивільному кодексі України (ст. 373) — «поширення», виникне відповідальний та дієвий обов’язок здійснювати законне землеприродокористування і реальну охорону землі та її природних ресурсів як природних об’єктів чужої власності для всіх категорій землі, особливо — земель сільськогосподарського призначення.

Біографія автора

Олександер Іванович Ковалів, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Konstytucija Ukrajiny [The Constitution of Ukraine]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 30 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2020). Gholovna nevreghuljovana v Ukrajini peredumova poghirshennja jakisnogho stanu pryrodnykh ob’jektiv [Themain unregulated in Ukraine prerequisite for the deterioration of the quality of natural objects]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 5–16 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2016). Zvershennia zemel’noi reformy v Ukraini: nova paradyhma [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm]. Kyiv [in Ukrainian].

Kovaliv, О.І. (2019). Sutnist konstytutsiynoyi formuly zakhystu prav usikh sub’yektiv prava vlasnosti i hospodaryuvannya v protsesi korystuvannya pryrodnymy obʺyektnymy chuzhoyi vlasnosti [The essence of the constitutional formula for the protection of the rights of all subjects of property rights and management in the process of using natural objects of another’s property]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced Nature Management, 4, 87–100 [in Ukrainian].

Budzjak, V.M. & Budzjak, O.S. (2009). Priorytety rozvytku rentnoji polityky v siljsjkomu ghospodarstvi [Priorities of rent policy development in agriculture]. Ekonomika APK — Ekonomika APK, 4, 12–16 [in Ukrainian].

Kene, F. (1960). Yzbrannye эkonomycheskye proyzvedenyja [Selected economic writings]. Moscow [in Russian].

Podolynsjkyj, S. (1990). Ljudsjka pracja i jednistj syly (z dodatkamy) [Human work and unity of power (with appendices)]. Vybrani tvory — Selected works, 151–189 [in Ukrainian].

Rudenko, M. (1998). Energhijaproghresu. Narysy z fizychnojiekonomiji [The energy of progress. Essays on physical economy]. Kyiv [in Ukrainian].

Shevchuk, V.O. (2009). Absoljutni blagha i rynok: vymiry dostatnosti teoretychnoji ekonomiji [Absolute goods and the market: measurements of the sufficiency of theoretical economy]. Ekonomika APK — Ekonomika APK, 3, 103 [in Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2021). «Kognityv na zemeljna ekonomika» — osnovnyj kljuch do zvershennja zemeljnoji reformy v Ukrajini jak novoji paradyghmy [«Cognitive land economy» — the main key to theaccomplishment ofland reform in Ukraine as a new paradigm]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/10.pdf [in Ukrainian].

Rejmers, N.F. (1994). Ekologhyja: teoryy, zakony, pravyla, pryncypy y ghypotezy [Ecology: theories, laws, rules, principles and hypotheses]. Mоskva [in Russian].

Kovaliv, O.I. (2023). Syntez pravovykh aspektiv jak metodologhichnykh zasad zemlepryrodokorystuvannja, shho gruntujutjsja na chynnykh zemeljnykh normakh Konstytuciji Ukrajiny [Synthesis of legal aspects as methodological foundations of land-nature-use, based on the current land norms of the Constitution of Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannja — Balanced Nature Management, 1, 18–27 [in Ukrainian].

Vojtkiv, P. & Ivanov, J. (2021). Zbalansovane pryrodokorystuvannja [Balanced nature use]. Lviv [in Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2015). Osoblyvosti zemeljnykh vidnosyn ta pryrodokorystuvannja v interesakh Ukrajinsjkogho narodu [Features of land relations and environmental management in the interests of the Ukrainian people]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4251 [in Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2022). Osnovni zasady emerdzhentnosti systemy projavlennja prav vlasnosti Ukrajinsjkogho narodu na zemlju ta ji pryrodni resursy [The main principles of the emergence of the system of manifestation of the ownership rights of the Ukrainian people to the land and its natural resources]. Aghroekologhichnyj zhurnal — Agroecological journal, 1, 46–57 [in Ukrainian].

Kovaliv, O.I. (2019). Osoblyvi peredumovy podaljshogho rozvytku rynkovykh zemeljnykh vidnosyn v aghrolandshaftakh Ukrajiny [Special prerequisites for further development of market land relations in agricultural landscapes of Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannja –Balanced Nature Management, 2, 164–172 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

Статті