Еколого-економічна оцінка сталого просторового аграрного землегосподарювання в умовах глобальних кліматичних змін: економіко-математичне моделювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2023.293632

Ключові слова:

антропогенний чинник, забруднення, економічний збиток, сільськогосподарське землекористування, територіально-просторовий розвиток

Анотація

У цій статті зосереджено увагу те, що ступінь антропогенного (екодеструктивного) впливу на стан сільськогосподарського виробництва є основним критерієм оцінки розвитку сталого просторового землегосподарювання при певних еколого-економічних обмеженнях. Мета дослідження полягає у моделюванні еколого-економічної оцінки трансформації територіально-просторового аграрного землегосподарювання на різних рівнях господарювання з урахуванням дії антропогенних (екодеструктивних) чинників для забезпечення сталого управління земельними ресурсами в умовах глобальних кліматичних змін. Так, методологію територіально-просторового аналізу ефективності трансформації сучасного сільськогосподарського землегосподарювання, використання земельно-ресурсного потенціалу спрямовано на визначення його цілісної оцінки як системно-комплексного явища. У роботі запропоновано економіко-математичну модель для розрахунку оптимальної структури посівних площ шляхом розміщення сільськогосподарських культур між виробничими структурами різного рівня господарювання з урахуванням їх чутливості до дії окремого екодеструктивного (антропогенного) чинника. Розміщення сільськогосподарського виробництва на основі представленої моделі передбачає перерозподіл виробництва окремих видів продукції з урахуванням мінімізації економічних збитків від антропогенних (екодеструктивних) чинників, зокрема, промислового забруднення атмосфери. Розглянуто можливості кількісної оцінки економічних наслідків зміни клімату в системі сільськогосподарського землекористування. Доведено, що оцінка економічних збитків від кліматичних змін у системі сталого сільськогосподарського землекористування потребує розробки системи вартісних нормативів, що кореспондують із вхідними кліматичними параметрами. Наведено натуральні показники та регіональні коригувальні коефіцієнти виробництва сільськогосподарської продукції у разі підвищення середньорічної температури повітря на один градус, з диференціацією по регіонах України. Представлено алгоритм економічної оцінки впливу зміни термічного режиму атмосфери на ефективність галузі рослинництва. У дослідженні встановлено, що застосування у довгостроковому прогнозуванні оцінок залежності продуктивних показників сільського господарства від кліматичних чинників є необхідним елементом сталого управління аграрною сферою.

Посилання

Dorosh, O.S. (2012). Ekonomiko-ekolohichni zasady rozvytku zemlekorystuvannia silskykh terytorii [Economic and environmental principles of rural land use development]. AhroSvit — Agrarian World, 20, 2–5 [in Ukrainian].

Kupinets, L.Ie. & Zhavnerchyk, O.V. (2016). Ekolohichna bezpeka ahrarnoho zemlekorystuvannia: teoriia i mekhanizmy zabespechennia [Environmental safety of agrarian land use: theory and mechanisms of ensuring]. Odesa: IPREED NANU [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2014). Ahroekolohiia: monohrafiia [Agroecology: monograph]. Kyiv: Ahrar. nauka [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2013). Naukovi osnovy staloho rozvytku ahroooekosystem Ukrainy. T. 1: Ekolohichna bezpeka ahropromyslovoho vyrobnytstva: monohrafiia [Scientific basis for sustainable development of agroecosystems in Ukraine. Volume 1: Ecological safety of agricultural production: monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Tretiak, A.M. (2021). Terytorialno-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky: monohrafiia [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology and practice: monograph]. Bila Tserkva [in Ukrainian].

Shkuratov, O.I. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy ekolohichnoi bezpeky v ahrarnomu sektori Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Organisational and economic foundations of environmental safety in the agricultural sector of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv: TOVA [in Ukrainian].

Dobriak, D. & Nedashkivska, T. (2012). Teoretykometodolohichni zasady vyzznachennia vtrat, sprychynynykh obmezhenniamy (obtiazhenniamy) u silskohospodarskomu zemlekorystuvanni [Theoretical and methodological principles of determining losses caused by restrictions (encumbrances) in agricultural land use]. Zemlevporiadnyi visnyk — Land Management Bulletin, 5, 28–31 [іn Ukrainian].

Babmindra, D. (2008). Vyznachennia ekonomichnoi otsinky shkody (zbytkiv) vid dehradatsii zemel [Determination of economic assessment of damage (losses) from land degradation]. Zemlevporiadnyi visnyk — Land Management, Bulletin, 2, 40–44 [іn Ukrainian].

Butenko, Ye.V. & Kharytonenko, R.A. (2018). Zastosuvannia ekonomiko-matematychnykh modelei dlia optymizatsii ornykh zemel iz proiavom dehradatsiinykh protsesiv [Application of economic and mathematical models for optimisation of arable land with degradation processes]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel — Land management, cadastre and land monitoring, 1, 81–87 [іn Ukrainian].

Kharytonenko, R.A. & Butenko, Ye.V. (2019). Otsinka vplyvu dehradatsiinykh protsesiv na produktyvnyi potentsial silskohospodarskykh zemel: monohrafiia [Assessment of the impact of degradation processes on the productive potential of agricultural land: monograph]. Kyiv: NUBiP [іn Ukrainian].

Ihnatsevych, S.P. (2018). Ekonomiko-matematychna model hospodariuvannia v systemi rehuliuvannia rivnia zabrudnennia hrentiv [An economic and mathematical model of management in the system of regulating the level of pollution of grants]. Ekonomichnyi dyskurs — Economic discourse, 3, 89–97 [in Ukrainian].

Qi, X., Fu, Y., Wang, R.Y. et al. (2018). Improving the sustainability of agricultural land use: An integrated framework for the conflict between food security and environmental deterioration. Applied Geography, 90, 214–223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.12.009 [in English].

Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Waha, K. et al. (2018). Trends in Global Agricultural Land Use: Implications for Environmental Health and Food Security. Annual Review of Plant Biology, 3, 34 [in English].

Hazuda, L.M., Hotko, L.M. & Lalakulych, M.Yu. (2015). Rozvytok silskykh terytorii: monohrafiia [Development of rural areas: monograph]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Tretiak, A.M. (2021). Terytorialno-prostorove planuvannia: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky: monohrafiia [Territorial-spatial planning: basic principles of theory, methodology and practice: monograph]. Bila Tserkva [in Ukrainian].

Mishenin, Ye.V. (Ed.), Sotnyk, I.M., Mishenina, N.V. & Halytsia, I.O. (2014). Teoriia ekoloho-ekonomichnoho analizu: navchalnyi posibnyk [Theory of ecological and economic analysis]. Sumy: SumDu [іn Ukrainian].

Yarova, I.Y., Mishenina, N.V. & Piznyak, T.I. (2018). Spatial analysis of forest reproduction of resource potential: ecological and economic aspects. Marketing and Innovation Management, 1, 406–418. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-32 [in English].

Kirichenko, K. (2019). Analysis of the efficiency of use of agricultural land in Kharkiv region. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 5 (3), 63–76. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2019.05.03.05 [in English].

Zhao, X., Calvin, K., Wise, M. et al. (2019). The Critical Role of Conversion Cost and Comparative Advantage in Modeling Agricultural Land Use Change. Purdue University, West Lafayette. In: Global Trade Analysis Project (GTAP). URL: https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/9179.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Номер

Розділ

Статті