Агроекологічний журнал

«Агроекологічний журнал» є періодичним фаховим науково-теоретичним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття і біобезпеки екосистем тощо.

Засновниками «Агроекологічного журналу» є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України».

У журналі друкуються статті оглядового характеру, рецензії, інформації, а також дискусійні матеріали.

«Агроекологічний журнал» видається українською, російською та англійською мовами.

Журнал розрахований на фахівців в області сільського господарства та біології, викладачів вузів і науковців, аспірантів, студентів.

Рік заснування: 2001

ISSN: 2077-4893 (print)

ISSN: 2077-4915 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 19820-9620 ПР від 29.03.2013 р.

«Агроекологічний журнал» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття накових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1-05/6)

Галузь науки: Сільськогосподарські, біологічні

Періодичність: Щоквартально

Передплатити «Агроекологічний журнал» можна в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку.

Передплатний індекс журналу 23828

Журнал друкується і поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН

Фахова реєстрація у ДАК України:

  • Постанови № 2-05/9 від 14.11.2001 р.
  • Постанова № 1-05/6 від 12.05.2002 р.
  • Постанова №1-05/6 від 16.12.2009 р.
  • Наказ № 893 від 04.07.2013 р.


Зображення домашньої сторінки журналу