Агроекологічний журнал

Головний редактор: О.І. Фурдичко
Заступникголовного редактора: О.С. Демянюк
Відповідальний секретар: І.В. Шумигай

Цілі і область застосування. Агроекологічний журнал публікує рецензовані оригінальні дослідницькі та оглядові статті з усіх аспектів різноманітності в біології та екології від індивідуума до рівня екосистеми. Ми публікуємо статті, що стосуються біорізноманіття, екології населення, еволюційної біології, екологічної генетики, спільнот багатьох видів, природоохоронної біології, теоретичних моделей, агроекологічних досліджень і управління біоресурсами. Приймаються як польові дослідження, так і лабораторні експерименти, а також дослідження природних і антропогенно-трансформованих екосистем, міських ландшафтів і агроекосистем. Авторам пропонується надавати свої ідеї і вносити у розуміння екологічні та біологічні механізми у біосистемах. Різноманітність біосистеми фокусується на дослідженнях хорошої якості, звітності науково-обґрунтованих спостережень і обґрунтованих висновків, які доводять нову і важливу інформацію до відома ширшого міжнародного наукового співтовариства. Журнал публікує матеріали за такими основними напрямками: агроекологія, радіологія, мікробіологія, ботаніка, зоологія та екологія.

Засновники: Інститут агроекології і природокористування НААН; Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»

Свідоцтво про реєстрацію: № 23578-13418 ПР, 9/27/2018

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Статті публікуються англійською, українською, російською мовами.

Науково-періодичне видання «Агроекологічний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2014 р. №1528)


Зображення домашньої сторінки журналу