Агроекологічний журнал

«Агроекологічний журнал» є періодичним фаховим науково-теоретичним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття і біобезпеки екосистем тощо. Засновниками «Агроекологічного журналу» є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» та Всеукраїнська громадська організація "Асоціація агроекологів України". У журналі друкуються статті оглядового характеру, рецензії, інформації, а також дискусійні матеріали. «Агроекологічний журнал» видається українською, російською та англійською мовами. Журнал розрахований на фахівців в області сільського господарства та біології, викладачів вузів і науковців, аспірантів, студентів. Рік заснування: 2001 ISSN: 2077-4893 (print) ISSN: 2077-4915 (online) Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 19820-9620 ПР від 29.03.2013 р. «Агроекологічний журнал» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття накових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. №1-05/6) Галузь науки: Сільськогосподарські, біологічні. Періодичність: Щоквартально. Передплатити «Агроекологічний журнал» можна в усіх пунктах передплати та відділеннях зв’язку. Передплатний індекс журналу 23828 Журнал друкується і поширюється через мережу Інтернет за рішенням вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН. Фахова реєстрація у ДАК України: - Постанови № 2-05/9 від 14.11.2001 р. - Постанова № 1-05/6 від 12.05.2002 р. - Постанова №1-05/6 від 16.12.2009 р. - Наказ № 893 від 04.07.2013 р. href="/public/journals/366/agrec_svidot.jpg src="/public/journals/366/agrec_svidot_sm.jpg

Зображення домашньої сторінки журналу